Nowe nabytki biblioteki

Spis nabytków w roku bieżącym

» styczeń – luty
» marzec
» kwiecień
» maj
» czerwiec – wrzesień
» październik

» listopad – grudzień

Spis nabytków z lat ubiegłych

» 2010 » 2007 » 2004
» 2009 » 2006 » 2003
» 2008 » 2005 » 2002

Przydatne linki

» Biblioteka Jagiellońska

» Biblioteka Narodowa

» KaRo

» NUKAT

» Российская государственная библиотека

» Національна бібліотека УкраїниNasze publikacje

Seria:

Seria ROSJA ● myśl ● słowo ● obraz ukazuje się w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2000 roku. Jej redaktorem jest prof. dr hab. Halina Waszkielewicz. Kolekcja ta popularyzuje szeroko rozumianą rosyjską kulturę, literaturę i myśl filozoficzną. Dotychczas ukazały się:

Tom I: Jerzy Kapuścik, Sens życia. Antropologiczny aspekt rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia, Kraków 2000.

Tom II: Иван Бунин и его время, ред. Халина Вашкелевич, Kraków 2001.

Tom III: Строитель чудотворный. Szkice o literaturze rosyjskiej dedykowane Jadwidze Szymak-Reiferowej i Władysławowi Piotrowskiemu, pod red. Haliny Waszkielewicz i Janusza Świeżego, Kraków 2002.

Tom IV: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich. Księga dedykowana pamięci Profesora Ryszarda Łużnego, pod red. Jerzego Kapuścika, Kraków 2002.

Tom V: Grzegorz Przebinda, Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, Kraków 2003.

Tom VI: Тютчевский сборник. К двухсотлетию со дня рождения, pod red. Danuty Piwowarskiej i Wasilija Szczukina, Kraków 2004.

Tom VII: Aleksander Wawrzyńczak, Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego” Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin, Kraków 2005.

Tom VIII: Postmodernizm rosyjski i jego antycypacje, pod red. Anny Gildner, Magdaleny Ochniak i Haliny Waszkielewicz, Kraków 2007.

Tom IX: Halina Waszkielewicz, Чернушная и прекрасная. Twórczość Ludmiły Pietruszewskiej, Kraków 2007.

Tom X: Dialog sztuk w kulturze Słowian wschodnich, tom II, pod red. Jerzego Kapuścika, Kraków 2008.

Tom XI: Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, Historia zapisana w człowieku... Wybrane problemy wolnej literatury rosyjskiej, Kraków 2008.

Tom XII: Urszula Trojanowska, Archetyp DOMU w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska • Jurij Trifonow • Anatolij Pristawkin, Kraków 2008.

Tom XIII: Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci prof. Ryszarda Łużnego, pod red. Danuty Piwowarskiej i Ewy Korpały-Kirszak, Kraków 2010.

Tom XIV: Pochwała różnorodności. Księga ofiarowana dr hab. Annie Gildner, prof. UJ, pod red. H. Waszkielewicz, Kraków 2010.

Seria:

Tom I: Ukraina. Miedzy językiem a kulturą, red. Adam Fałowski, Bożena Zienkiewicz-Tomanek, Kraków 2004.

Tom II: Adam Fałowski, Język ruskiego przekładu katechizmu jezuickiego z 1585 roku, Kraków 2003.

Tom III: Мово рідна, слово рідне. Prace naukowe ofiarowane Doktor Bożenie Zinkiewicz-Tomanek, pod red. Oksany Baraniwskiej i Adama Fałowskiego, Kraków 2009.

Tom IV: Tomasz Hodana, Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia), Kraków 2008.

Tom IV: Ukraina Irredenta. Literatura i język Ukrainy XX wieku, pod red. Jarosława Poliszczuka, Oksany Baraniwskiej, Tomasza Hodany, Kraków 2008.

Seria: Krakowskie Spotkania Rusycystyczne

Tom I: Czechow – 100 lat później, pod red. Dariusza Kosińskiego i Wasilija Szczukina, Kraków 2005.

Tom II: Бахтин, Европа, век двадцатый: сборник статей = Bachtin, Europa, wiek dwudziesty, pod red. Wasilija Szczukina, Kraków 2006.

Tom III: Pamięć serca. Liber amicorum. Tom jubileuszowy dedykowany Danucie Piwowarskiej, red. Wasilij Szczukin, Kraków 2008.

Tom IV: Двести лет Гоголя. Сборник научных трудов, red. Wasilij Szczukin, Kraków 2011.