» OGŁOSZENIA SEKRETARIATU

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
al. Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków

tel./fax +48 012-421-48-76
e-mail:

Katedry literaturoznawcze
i biblioteka

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50

Katedra Ukrainistyki

ul. św. Krzyża 14
31-028 Kraków
tel. 012-429-43-30

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia w zakresie trzech specjalności: filologia rosyjska, filologia ukraińska oraz kultura Rosji i narodów sąsiednich, a także studia niestacjonarne I stopnia – język i kultura Rosji oraz II stopnia – filologia rosyjska.

 

 


Aktualności

Konkurs ortograficzny

W rozstrzygniętym w sobotę VII Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym z Języka Ukraińskiego zwyciężyli:
1 miejsce – Katarzyna Syrek (Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ),
2 miejsce – Roksana Ożarowska (Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ),
3 miejsce – Tomasz Czapko (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej).

dodany 18 03 2012 przez Janusza Świeżego          

O naszej stronie internetowej

W związku z planami uruchomienia nowej strony internetowej naszego Instytutu obecna nie jest aktualizowana od 15 listopada ubiegłego roku. Dodawane są tylko ogłoszenia na stronie startowej oraz ogłoszenia sekretariatu w zakładce Studia. Tu proszę szukać aktualnych harmonogramów oraz informacji o terminach dyżurów wykładowców i władz (w innych miejscach są nieaktualne).

dodany 23 02 2012 przez Janusza Świeżego          

Harmonogramy na studiach niestacjonarnych. Aktualizacja 15 marca

Publikujemy harmonogramy zajęć w semestrze letnim na studiach niestacjonarnych język i kultura Rosji (studia I stopnia) oraz filologia rosyjska (studia II stopnia).

dodany 21 02 2012 przez Janusza Świeżego          czytaj więcej ...

Harmonogramy. Aktualizacja – 15.03.

Publikujemy harmonogramy zajęć w semestrze letnim na filologii ukraińskiej, filologii rosyjskiej oraz kulturze Rosji i narodów sąsiednich.

dodany 15 02 2012 przez Janusza Świeżego          czytaj więcej ...

Zaproszenie na konferencję

KRĘGI – SPIRALE – POWROTY. Doktorancka konferencja literaturoznawcza. Kraków, 25–26 maja 2012.

dodany 13 02 2012 przez Janusza Świeżego          czytaj więcej ...

Polsko-rosyjska wymiana młodzieży

Na stronie Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia znajdą Państwo informacje o projekcie POLSKO-ROSYJSKIEJ WYMIANY MŁODZIEŻY, w którym mogą wziąć udział również studenci.

dodany 25 01 2012 przez Janusza Świeżego          

Zasady przeprowadzania egzaminu licencjackiego

 Zgodnie z paragrafem 21, pkt 1 Regulaminu Studiów UJ, w skład komisji egzaminacyjnej wchodzą przewodniczący i dwaj członkowie.
 Zasady ustalania oceny na dyplomie są analogiczne jak przy egzaminie magisterskim.
 Język egzaminu (polski lub rosyjski / ukraiński) wybiera zdający. Wybór języka nie ma wpływu na ocenę z egzaminu.
 Student odpowiada na 4 pytania: dwa z zakresu tematyki egzaminu licencjackiego i dwa z zakresu problematyki seminarium licencjackiego. Dla studentów filologii rosyjskiej i ukraińskiej będą to zagadnienia literaturo- i językoznawcze, dla studentów KRiNS – zagadnienia literaturo- i kulturoznawcze.

dodany 31 10 2011 przez Janusza Świeżego          

Uwaga, studenci wyjeżdżający na stypendia!

Studentom wyjeżdżającym na jakiekolwiek stypendium naukowe (LLP Erasmus Studia, LLP Erasmus Staż, wyjazd semestralny do Moskwy lub Kijowa, wymiana studentów w programie MOST i inne) nie przysługują dodatkowe terminy zaliczeń i egzaminów (o ile obowiązujące ich terminy nie przypadają na okres stypendium) oraz niemożliwe jest przesunięcie terminu rozliczenia roku akademickiego (30 września).

dodany 31 10 2011 przez Janusza Świeżego          

FR, FU, KRiNS: III rok i magistranci

Ogłoszenia sekretariatu dla studentów III roku studiów licencjackich, II SUM, V studiów jednolitych wszystkich specjalności.

dodany 12 05 2011 przez Janusza Świeżego          czytaj więcej ...

PLAGIAT

Uwaga, wszyscy studenci! Prosimy o zapoznanie się z konsekwencjami popełnienia plagiatu w pracach pisemnych.

dodany 06 11 2009 przez Janusza Świeżego          czytaj więcej ...

» Archiwum wiadomości