» USOSweb

» Służbowe konta pocztowe UJ

Znajdź pracownika

Dyrekcja, administracja, katedry językoznawcze

al. Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
tel./fax +48 012-421-48-76
e-mail:

Katedry literaturoznawcze i biblioteka

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50

Katedra Ukrainistyki

ul. św. Krzyża 14
31-028 Kraków
tel. 012-429-43-30

Katedry

Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50

Katedra Kultury Słowian Wschodnich

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50

Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI Wieku

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50

Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50

Katedra Ukrainistyki

ul. św. Krzyża 14
31-028 Kraków
tel. 012 429 43 30

Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego

al. Mickiewicza 11, p. 208 i 210
31-120 Kraków
tel. 012-663-23-43, 012-663-23-44, 0-12-633-63-77 w. 2343, 2344

Zespół Wykładowców Języka Rosyjskiego

al. Mickiewicza 11, p. 102 i 108
31-120 Kraków
tel. 012-663-23-20, 012-633-63-77 w. 2320