» USOSweb

» Służbowe konta pocztowe UJ

Znajdź pracownika

Dyrekcja, administracja, katedry językoznawcze

al. Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
tel./fax +48 012-421-48-76
e-mail:

Katedry literaturoznawcze i biblioteka

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50

Katedra Ukrainistyki

ul. św. Krzyża 14
31-028 Kraków
tel. 012-429-43-30Katedry i zakłady

Katedra Antropologii i Komparatystyki Kulturowo-Literackiej
31-041 Kraków, Mały Rynek 4, tel. 012-432-72-50
prof. dr hab. Jerzy Kapuścik – kierownik katedry
dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ
dr Ewelina Pilarczyk
dr Urszula Trojanowska
Doktoranci
mgr Katarzyna Syska
mgr Marcin Ziomek
Katedra Kultury Słowian Wschodnich
31-041 Kraków, Mały Rynek 4, tel. 012-432-72-50
prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – kierownik katedry, dyrektor Instytutu
dr Bartosz Gołąbek
dr Dzmitry Kliabanau
dr Aleksander Wawrzyńczak
Doktoranci
mgr Agnieszka Myśliwy
Katedra Literatury Rosyjskiej XX i XXI wieku
31-041 Kraków, Mały Rynek 4, tel. 012-432-72-50
prof. dr hab. Halina Waszkielewicz – kierownik katedry
dr hab. Anna Skotnicka, prof. UJ
dr Katarzyna Jastrzębska
dr Magdalena Ochniak
Pracownicy emerytowani
dr hab. Anna Gildner, prof. UJ
doc. dr hab. Ewa Korpała-Kirszak
doc. dr hab. Władysław Piotrowski
doc. dr hab. Jadwiga Szymak-Reiferowa
Doktoranci
mgr Paulina Wójcikowska-Wantuch
Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej
31-041 Kraków, Mały Rynek 4, tel. 012-432-72-50
prof. dr hab. Wasilij Szczukin – kierownik katedry
dr Matylda Chrząszcz – kierownik studiów niestacjonarnych
dr Jan Dębski
dr Helena Duć-Fajfer
dr Józef Kuffel
Pracownicy emerytowani
dr Bohdan Łazarczyk
dr Danuta Piwowarska
Doktoranci
mgr Marcin Czerwień
mgr Jadwiga Janaszek
mgr Maria Malewska
mgr Magdalena Romanowska
Katedra Ukrainistyki
31-028 Kraków, ul. św. Krzyża 14, tel. 012 429 43 30
prof. dr hab. Adam Fałowski – kierownik katedry
prof. dr hab. Jarosław Poliszczuk
dr Oksana Baraniwska
dr Anna Budziak
dr Tomasz Hodana
dr Wiktoria Hojsak
dr Agnieszka Korniejenko
dr Katarzyna Kotyńska
dr Agata Skurzewska – wicedyrektor ds. dydaktycznych
mgr Anna Czuchta
mgr Małgorzata Grausam
mgr Hałyna Kohut
mgr Jadwiga Stępnik
mgr Przemysław Tomanek
mgr Andrzej Tyrpa
Pracownicy emerytowani
prof. dr hab. Wiesław Witkowski
dr Eulalia Papla
dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek
Doktoranci
mgr Paweł Krupa
mgr Katarzyna Glinianowicz
mgr Monika Walecka
Zakład Językoznawstwa Rosyjskiego
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 11, tel. 012-633-63-77 w. 2343, 2344, 012-663-23-43, 012-663-23-44
dr hab. Dorota Szumska – kierownik zakładu
dr hab. Anna Bolek
dr hab. Władimir Miakiszew
dr Jolanta Kunińska
dr Krzysztof Ozga
dr Renata Rodak
dr Joanna Rybarczyk-Dyjewska
Pracownicy emerytowani
dr Zenon Lenkiewicz
Doktoranci
mgr Gabriela Dudek
mgr Barbara Turek
Zespół Wykładowców Języka Rosyjskiego
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 11, tel. 12-633-63-77 w. 2320, 12-663-23-20
dr Lucyna Korycińska – kierownik zakładu
dr Magdalena Jahn
mgr Anna Ciszek
mgr Olga Dorczuk
mgr Dorota Duchnowska
mgr Karolina Gołąbek
mgr Justyna Góra
mgr Elena Kurant
mgr Joanna Osipowa
mgr Anna Paluch
mgr Janusz Świeży
Pracownicy emerytowani
mgr Larysa Kaczmarczyk
dr Andrzej Kępiński
mgr Barbara Knapik
mgr Wacława Korzyn
mgr Irena Lenkiewicz
mgr Danuta Pełchowska-Czajczyk
mgr Romana Żołobajło
Sekretariat Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
31-120 Kraków, al. Mickiewicza 11, tel./fax 012-421-48-76
mgr Bogusława Kustra
mgr Dorota Marszałek
mgr Magdalena Siry
mgr Sylwia Skrzypek
Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
31-041 Kraków, Mały Rynek 4, tel. 012-432-72-50
mgr Jadwiga Porębska – kierownik
mgr Magdalena Gacek
mgr Barbara Szczukin
mgr Małgorzata Szczukin