» USOSweb

» Służbowe konta pocztowe UJ

Znajdź pracownika

Dyrekcja, administracja, katedry językoznawcze

al. Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
tel./fax +48 012-421-48-76
e-mail:

Katedry literaturoznawcze i biblioteka

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50

Katedra Ukrainistyki

ul. św. Krzyża 14
31-028 Kraków
tel. 012-429-43-30

Akredytacja

W uznaniu wysokiej jakości kształcenia, 23 marca 2002 roku filologia rosyjska w naszym Instytucie otrzymała pięcioletnią akredytację Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.