Rekrutacja

UWAGA! Rejestracja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą centralnego systemu ERK:

» ELEKTRONICZNA REJESTRACJA KANDYDATÓW

Informacje o rekrutacji:

Biuro Rekrutacji UJ

Informacji udziela także koordynator ds. rekrutacji IFWsch UJ:

dr Renata Rodak
dyżur: czwartek 16.30 - 18.00
al. Mickiewicza 11
31-120 Kraków
(Małe Collegium Paderevianum, II piętro, p. 208)
tel. 012-663-23-44

Sekretariat:

al. Mickiewicza 11
31-120 Kraków
(Małe Collegium Paderevianum, II piętro, p. 212)
tel./fax 012-421-48-76
e-mail:Filologia rosyjska – studia stacjonarne I stopnia

kierunek: filologia
specjalność: filologia rosyjska
typ studiów: pierwszego stopnia (trzyletnie)
tryb studiów: stacjonarne

Kryteria kwalifikacji w roku akademickim 2011/12

W celu uzyskania wszelkich szczegółowych informacji, dotyczących rekrutacji na studia w roku akademickim 2011/2012, proszę wejść na stronę:

www.rekrutacja.uj.edu.pl

Na wskazanej stronie znajdują się: 

• aktualne zasady rekrutacji na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim

• elektroniczny informator, zawierający kryteria kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów (określające sposób obliczania liczbowego wyniku kwalifikacji na studia, zbudowanego w oparciu o wyniki przedmiotowe, ustalane kandydatowi ze wspólnej w obrębie Uczelni listy przedmiotów kwalifikacyjnych)

• harmonogram organizacji naboru na studia, czyli:

– terminy rejestracji na poszczególne kierunki studiów w systemie ERK

– terminy Centralnych Egzaminów Wstępnych – CEW – przewidziane dla Kandydatów z innymi typami matur niż tzw. ‘nowa matura’

PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z WSZYSTKIMI INFORMACJAMI ZAWARTYMI NA WSKAZANEJ STRONIE INTERNETOWEJ!

Koordynator ds. rekrutacji IFWsch UJ
dr Renata Rodak