» HARMONOGRAMY

» USOSweb

Sekretariat IFWsch UJ

al. Mickiewicza 11, 31-120 Kraków
tel./fax 012-421-48-76
e-mail:

Sekretariat przyjmuje studentów

od poniedziałku do czwartku 11.00–14.00.

Sekretariat studiów niestacjonarnych

poniedziałek 12.00–15.00, piątek 12.00–15.00, sobota (podczas zjazdów) 8.00–10.30
tel. 012-663-25-35
e-mail: b.kustra@uj.edu.pl

Sprawdź termin konsultacji

Wpisz nazwisko wykładowcy:

Przydatne linki:

Dział Nauczania UJ

Biuro Karier UJ
Koło Naukowe Ukrainistów (mail)
Opiekunowie: dr Wiktoria Hojsak
Koło Naukowe Studentów Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (W)Koło Rosji (mail)
Opiekun: dr Bartosz Gołąbek
Opiekunowie Zeszytów Naukowych: dr hab. Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. UJ; dr Aleksander Wawrzyńczak
Przewodniczący: Julia Prowancka (I SUM FR)
Zastępca: Aneta Galara (I SUM FR)
Sekretarz: Marcin Bartyzel (III KRiNS)
Facebook
Redaktor naczelny Zeszytów Naukowych: Patrycja Drąg
Blog Zeszytów Naukowych: http://wkolorosji.wordpress.com/
Redaktor naczelny „Wschodniego Mirażu”: Sylwia Kurowska (I SUM FR)
Kółko teatralne
Opiekun: mgr Joanna Osipowa
Kółko teatralne działa w naszym Instytucie od stycznia 2005 roku. W spotkaniach uczestniczą studenci filologii rosyjskiej oraz kultury Rosji i narodów sąsiednich.