» HARMONOGRAMY

» USOSweb

Sekretariat IFWsch UJ

al. Mickiewicza 11, 31-120 Kraków
tel./fax 012-421-48-76
e-mail:

Sekretariat przyjmuje studentów

od poniedziałku do czwartku 11.00–14.00.

Sekretariat studiów niestacjonarnych

poniedziałek 12.00–15.00, piątek 12.00–15.00, sobota (podczas zjazdów) 8.00–10.30
tel. 012-663-25-35
e-mail: b.kustra@uj.edu.pl

Sprawdź termin konsultacji

Wpisz nazwisko wykładowcy:

Przydatne linki:

Dział Nauczania UJ

Biuro Karier UJ» Problematyka egzaminu licencjackiego

Filologia rosyjska (doc)

Filologia ukraińska (doc)

Kultura Rosji i narodów sąsiednich (doc)

» Problematyka egzaminu magisterskiego

Filologia rosyjska (jednolite studia magisterskie oraz SUM) – specjalizacja historycznoliteracka (pdf)

Filologia rosyjska (jednolite studia magisterskie oraz SUM) – specjalizacja kulturologiczna (pdf)

Filologia rosyjska (jednolite studia magisterskie oraz SUM) – specjalizacja językoznawcza (pdf)

Filologia rosyjska (jednolite studia magisterskie) – specjalizacja translatologiczna (pdf)

Filologia rosyjska (SUM) – specjalizacja translatologiczna (pdf)

Filologia ukraińska (jednolite studia magisterskie) – specjalizacja językoznawcza i historycznoliteracka (pdf)

Filologia ukraińska (SUM) – specjalizacja językoznawcza i historycznoliteracka (pdf)

Kultura Rosji i narodów sąsiednich – specjalizacja translatologiczna (pdf)

Kultura Rosji i narodów sąsiednich – specjalizacja rosjoznawcza i ukrainoznawcza (pdf)