Prace Historycznoliterackie

Zeszyty 92-93

Spis treści - Index Rerum

Materiały sesji: Wzorce sukcesu we współczesnej literaturze europejskiej