» Zapowiedzi
» Archiwum

Międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej”

23–24 kwietnia 2009 roku

23–24 kwietnia 2009 roku odbyła się
międzynarodowa konferencja naukowa

MIEJSCE STEFANA SMAL-STOCKIEGO W
SLAWISTYCE EUROPEJSKIEJ

zorganizowana przez

Katedrę Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Katedrę Współczesnego Języka Ukraińskiego
Uniwersytetu im. J. Fedkowycza w Czerniowcach
Koło Naukowe Ukrainistów Uniwersytetu Jagiellońskiego

pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego Ukrainy w Krakowie

PROGRAM KONFERENCJI