» Zapowiedzi
» Archiwum

III Studencka Konferencja Naukowa
„Ukraina na przestrzeni wieków”

26-27 kwietnia 2006 roku

Koło Naukowe Ukrainistów filologii ukraińskiej UJ
zorganizowało III Studencką Konferencję Naukową

Ukraina na przestrzeni wieków

26-27 kwietnia 2006 roku
Katedra Ukrainistyki, ul. św. Krzyża 14


PROGRAM

26.04.2006 r. (środa)

10.00 – Otwarcie konferencji

Joanna Dziedzicka (Katedra Ukrainistyki UJ)
Ukraina jako przyszly czlonek Unii Europejskiej?

Ryszard Kupidura (UAM w Poznaniu)
„Plankton partyjny” w wyborach parlamentarnych na Ukrainie w 2006 roku

11.30

Joanna Jaroszek (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ)
Język ukraiński kontra język rosyjski – konflikt językowy, faktyczne zagrożenie rosyjskojęzyczną dominacją, czy też karta przetargowa polityków?

Olha Sosljuk (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)
Аналіз українських етикетних формул вибачання (на матеріалі розмовників)

12.30

Marija Procyk (Ukraińska Akademia Drukarstwa)
Сучасна українська видавнича термінологія

Szymon Stalecki (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ)
Transformacja zapożyczeń we współczesnym języku ukraińskim

Agnieszka Bechta (Katedra Ukrainistyki UJ)
Лексика та купівля?-Українська реклама

13.30–14.30 – Przerwa obiadowa

14.30

Marcin Czyż (Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie)
O historiozofii Jurija Andruchowycza – z umiarem

Dorota Kamińska
Twórczości Lubka Deresza

15.30

Lilija Tryfoniuk (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy)
Етнічна та культурна мозаїка Буковинського краю

Jakub Szeliga (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
Західна твердина галицької держави – Rusini-Ukraińcy w galicyjskim miasteczku Leżajsk

Ewa Rydzewska (UMCS Lublin)
Kapliczki na Roztoczu Południowym kamiennymi świadkami historii

27.04.2006 r. (czwartek)

10.00

Maria Lec (Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka)

Olha Hawryleс (Czerniowiecki Uniwersytet Państwowy)
Стан українсько-польських відносин на шляху до Європейської інтеграції

11.00

Olena Synczak (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)
Феміністичні тенденції в українській мові

Marija Skoczyljas (Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki)
Лексичний і комунікативно-поняттєвий мінімум підручника для чужоземців «Розмовляймо українською» І. Макарова, Л. Паламар, Н. Присязнюк

12.00

Nadija Wojtiw
Транскордонне співробітництво України і Польщі на регіональному рівні

Krzysztof Sadowski (Instytut Socjologii UJ)
Pomarańczowa rewolucja, kultura pop i nacjonalizm

13.00–14.00 – Przerwa obiadowa

14.00

Marianna Kril (Tarnopolski Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Włodzimierza Hnatiuka)
Комунікативно-прагматичні параметри української рок-поезії

Michał Świtała (Katedra Ukrainistyki UJ)
Музика – пояснення незрозумілого? (В. Домонтович)

Natalia Lewicka (Uniwersytet Opolski)
Pogranicze tożsamości kulturowej w twórczości Jurija Andruchowycza

15.30

Iryna Nabytovych (Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Drohobyczu)
Лінгво-патріотичні трансфомації субкультур в Україні

Dorota Lewsza (UMCS Lublin)
Pożegnanie z imperium, czyli jaką Ukrainę prezentuje nam Jurij Andruchowycz