Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego

Universitas Iagellonica Acta Scientiarum Litterarumque

Prace Historycznoliterackie
Schedae Litterariae
Redaktor Naukowy: Wacław Walecki
Prace Językoznawcze
Schedae Grammaticae
Redaktor Naukowy: Stanisław Stachowski
Zeszyt 91 - Fasciculus XCI
Zeszyty 92-93 - Fasciculi XCII-XCIII
Zeszyt 117 - Fasciculus CXVII
Zeszyt 118 - Fasciculus CXVIII
Zeszyt 119 - Fasciculus CXIX