Publikacje źródłoznawcze:

 1. Urszula Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian, Wrocław 2004

 2. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. IV, Indeksy do tomów II.1, II.2, III, opracowali: Tadeusz Lewicki, Maria Czapkiewicz, Franciszek Kmietowicz, Wrocław-Warszawa – Kraków - Gdańsk - Łódź 1988

 3. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. III, opracowali: Anna Kmietowicz, Franciszek Kmietowicz, Tadeusz Lewicki, Wrocław-Warszawa – Kraków – Gdańsk - Łódź 1985

 4. Tadeusz Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. II, cz. II, [współpraca: Maria Czapkiewicz, Anna Kmietowicz, Franciszek Kmietowicz], Wrocław-Warszawa – Kraków - Gdańsk 1977

 5. Tadeusz Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. II, cz. I, Wrocław-Warszawa - Kraków 1969

 6. Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. I, wydał i opracował Tadeusz Lewicki, Wrocław-Kraków 1956

Publikacje numizmatyczne:

 1. Dorota Malarczyk, Umayyad Coins, [współpraca: H. Szymańska, K. Babraj, Marea Vol. 1, Byzantine Marea Excavations in 2000–2003 and 2006, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, t. IV, Kraków 2008

 2. Dorota Malarczyk, Sāmānid Dirhams from Rāšt, Notae Numismaticae, t. III/IV, Kraków 1999

 3. Andrzej Bartczak, Islamic Dirhams from Góra Strękowa Hoard, Notae Numismaticae, t. III/IV, Kraków 1999

 4. Andrzej Bartczak, The Early Abbasid Dinars of the Petrovci Hoard, Vjesnik Arheoloèkog Muzeja u Zagrebu, 3. Seria – vol. XXX–XXXI 1997–1998, Zagreb 1998

 5. Stanisława Kubiak, Znaleziska monet z lat 1146 – 1500 z terenu Polski. Inwentarz, [współpraca Borys Paszkiewicz], Poznań 1998

 6. Anna Kmietowicz, Władysław Kubiak, Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca, t. I. Monety arabskie, Wrocław – Warszawa – Kraków 1969

 7. Maria Czapkiewicz, Anatol Gupieniec, Anna Kmietowicz, Władysław Kubiak, Skarb monet arabskich z Klukowicz powiat Siemiatycze, Wrocław – Warszawa – Kraków 1964

 8. Anna Kmietowicz, Skarb srebrny z miejscowości Ochle powiat Koło, Wrocław – Warszawa – Kraków1962

 9. Maria Czapkiewicz, Franciszek Kmietowicz, Skarb monet arabskich z okolic Drohiczyna nad Bugiem, Kraków 1960

 10. Andrzej Czapkiewicz, Tadeusz Lewicki, Stefan Nosek, Maria Opozda-Czapkiewicz, Skarb dirhemów arabskich z Czechowa, Warszawa-Wrocław 1957 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urszula Lewicka-Rajewska, Arabskie opisanie Słowian

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Lewicki, Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. II, cz. II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródła arabskie do dziejów Słowiańszczyzny, t. IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umayyad Coins

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sāmānid Dirhams from Rāšt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Islamic Dirhams from Góra Strękowa Hoard

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Early Abbasid Dinars of the Petrovci Hoard

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaleziska monet z lat 1146 – 1500 z terenu Polski. Inwentarz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca, t. I. Monety arabskie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarb monet arabskich z Klukowicz powiat Siemiatycze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarb srebrny z miejscowości Ochle powiat Koło

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarb monet arabskich z okolic Drohiczyna nad Bugiem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarb dirhemów arabskich z Czechowa