O Katedrze

Katedra Języków Azji Środkowej i Syberii została utworzona – początkowo pod nazwą Zespół Studiów Syberyjskich – z inicjatywy prof. dra hab. Marka Sta­chow­skiego w 1997 r. jako tzw. nieformalna grupa badawcza w Instytucie Filologii Orien­talnej. Zespół skupia naukowców zajmujących się problematyką języków i narodów Syberii, którzy organizują dyskusje nad zagadnieniami aktualnie przez siebie bada­nymi, a także wykłady otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Dotąd zorganizo­wano 20 takich wykładów; wysłuchało ich łącznie około 400 osób. Wykłady te były wygłaszane częściowo przez uczonych polskich, ale przede wszystkim przez gości zagranicznych (z Japonii, Niemiec, Rosji, Turcji, USA i Węgier). Tematyka wykładów dotyczyła: