Środa, 24 lutego 2021  

 

     STRONA GŁÓWNA

           

      Katedra UNESCO  
 


Indeks autorów
Indeks tytułów
Rok wydania
Przeszukiwanie Bazy
AutoryzacjaRedakcja
Kontakt
Prawa autorskie

 

Polskie Publikacje Przekładoznawcze

Zespół współpracowników Katedry UNESCO ma przyjemność zaprezentować bazę danych informującą o polskich pracach przekładoznawczych, zawierającą aktualizowaną na bieżąco bibliografię i streszczenia (abstracty) najważniejszych, naszym zdaniem, prac. Baza w języku polskim będzie powiększana co kwartał, a streszczenia w języku angielskim ukaża się równolegle w najpoważniejszej tego typu bazie na świecie, obsługiwanej przez wydawnictwo St. Jerome z Manchesteru.

Nasze przedsięwzięcie ma charakter niekomercyjny. Przez 30 dni od uruchomienia bazy każdy może z niej korzystać zgodnie z zasadami zawartymi w informacji o prawach autorskich.

Po tym okresie wprowadzimy kody dostępu, które można będzie uzyskać, przesyłając na adres Katedry UNESCO (z dopiskiem PPP) lub któregokolwiek z redaktorów publikacje przekładoznawcze z ostatnich 10 lat. Autor przesłanego artykułu będzie miał prawo korzystać z kodu dostępu przez 4 miesiące od dnia jego uzyskania, autor monografii lub redaktor tomu zbiorowego - przez 12 miesięcy. W ten sposób zapraszamy całe polskie środowisko przekładoznawcze do wspóltworzenia bazy. Będziemy również wdzięczni za przesyłane nam informacje bibliograficzne.


Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową
przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
AL. Mickiewicza 9/11, 31-120 Kraków 
tel: +4812 633 63 77 wew. 2518, fax: +4812 422 67 93
e-mail: katedra.unesco@uj.edu.pl, web: www2.uj.edu.pl/katedraunesco/


Artur Gromczakiewicz
ostatnia aktualizacja: 2004-09-16