Uniwersytet Jagielloński > Wydział Filologiczny > Instytut Orientalistyki > Katedra Językoznawstwa Afroazjatyckiego

Katedra Językoznawstwa Afroazjatyckiego IFO UJ

Pracownicy
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Andrzej Zaborski
dr Marek Piela
dr Arkadiusz Płonka

Adres:
Al. Mickiewicza 9/11, p. 805
31-120 Kraków

Pracownicy Katedry prowadz± w roku akademickim 2002/2003 zajęcia dla studentów różnych kierunków studiów, głównie filologii arabskiej z językoznawstwa porównawczego, języka arabskiego, dialektologii arabskiej, języka hebrajskiego, berberskiego (dialekt kabylski) oraz suahili.

Tematy badawcze
  • gramatyka porównawcza języków afroazjatyckich
  • metafora polityczna w języku arabskim
  • nacjonalizm językowy w Libanie
Wybrane publikacje
  • Arkadiusz Płonka 2000, ,,Situation linguistique au Liban - compte-rendu d'une mission de recherche (Liban, décembre 1998)" [w:] Sprawozdania z posiedzeń komisji naukowych Polskiej Akademii Nauk, v. XLIII/1 styczeń-czerwiec 1999, Kraków, str. 65-68.
  • Arkadiusz Płonka. 2004, L'idée de langue libanaise d'apres Sacid cAql, Geuthner, Paryż.
  • Andrzej Zaborski 1975, The verb in Cushitic (Studies in Hamito-Semitic 1), PWN, Warszawa.
  • Andrzej Zaborski 1982, Dialekt egipski języka arabskiego. Kurs praktyczny, Skrypty Uczelniane nr 422, Wydawnictwo UJ, Kraków.
  • Andrzej Zaborski, Ali Mohammed 1990, Handbook of the Oromo Language, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  • Andrzej Zaborski (przekład i komentarz) 1998, Wspaniały ¶wiat Oceanu Indyjskiego Sulajmana Kupca Abu Zajda as-Sirafiego i Buzurga Ibn ©ahrijara. Od literatury faktu do przygody i fantastyki (IX-X w.), Księgarnia Akademicka, Kraków.
  • Andrzej Zaborski (red.) 2001, New data and new methods in Afroasiatic linguistics : Robert Hetzron in memoriam, Harrassowitz, Wiesbaden.