» Zapowiedzi
» Archiwum

Sesja naukowa
„Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe”
zorganizowana w dziesiątą rocznicę śmierci
Profesora Ryszarda Łużnego

7–8 marca 2008 roku

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności

SESJA NAUKOWA

POLSKO-WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE STOSUNKI KULTUROWE

zorganizowana w dziesiątą rocznicę śmierci
Profesora Ryszarda Łużnego

Kraków, 7–8 marca 2008 roku
PROGRAM SESJI

Piątek, 7 marca 2008

Aula Collegium Novum, ul. Gołębia 24

10.00– powitanie gości przez Dyrektora Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ, prof. dr. hab. Jerzego Kapuścika
Otwarcie sesji przez Prodziekana Wydziału Filologicznego UJ, prof. dr hab. Elżbietę Górską
Słowo Sekretarza Generalnego Polskiej Akademii Umiejętności, prof. dr. hab. Jerzego Wyrozumskiego

10.30–12.30 – obrady plenarne
Przewodniczący obrad: Prof. dr hab. Witold Kowalczyk

Jan Orłowski (UMCS, Lublin) – Dziedzictwo Sienkiewicza w poezji rosyjskiej

Eliza Małek (Uniwersytet Łódzki) – Polsko-rosyjskie miscellanea paremiologiczne

11.15–11.45 – przerwa na kawę

Anna Raźny (UJ) – Idea „Trzeciego Rzymu” i „polonizm”. Od panslawizmu do euroazjatyzmu

Adam Bezwiński (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz) – Zmagania z Rosją Zygmunta Krasińskiego

12.30–13.45 – przerwa obiadowa

Archiwum Nauki PAN i PAU, ul. św. Jana 26

14.00 – otwarcie wystawy Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927–1998). Ze zbiorów Rodziny i Uczniów Profesora, Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Biblioteki Jagiellońskiej. Wystawa czynna będzie do 30 kwietnia 2008 roku

Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17

15.00–16.30 – obrady
Przewodniczący obrad: Prof. dr hab. Jan Orłowski

Witold Kowalczyk (UMCS, Lublin) – Polska i Polacy w pamiętnikach i listach Rosjan z okresu wojny z Napoleonem 1812 roku

Barbara Stawarz (AP, Kraków) – Pamięć i trwanie w ujęciu polskich i rosyjskich romantyków

Anna Woźniak (KUL, Lublin) – Głosy o Rosji w polskiej emigracyjnej publicystyce literackiej

Wanda Laszczak (Uniwersytet Opolski) – Ślady polskie w rosyjskiej literaturze kobiecej XIX w.

Dyskusja

16.30–17.00 – przerwa na kawę

17.00–18.30 – obrady
Przewodnicząca obrad: Prof. dr hab. Eliza Małek

Grzegorz Przebinda (UJ) – Jan Paweł II a Rosja. Refleksje Anno Domini 2008

Hanna Kowalska-Stus (UJ) – Polacy w Kościele katolickim na terenie Federacji Rosyjskiej

Urszula Cierniak (Akademia im. Jana Długosza, Częstochowa) – Katolicyzm i losy Polski w pismach metropolity Wieniamina (Fiedczenkowa)

Lidia Liburska (UJ) – Hercen a Polska

Dyskusja

Sobota, 8 marca 2008

Kolegiata akademicka Św. Anny

8.30 – Msza Święta za spokój duszy ś.p. Ryszarda Łużnego

9.30 – wyjazd do Wieliczki

10.00 – uroczyste złożenie kwiatów na grobie Profesora

10.30 – powrót do Krakowa

Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17

11.00–11.30 – przerwa na kawę

11.30–13.00 – obrady
Przewodniczący obrad: Prof. dr hab. Adam Bezwiński

Wiesław Witkowski (UJ) – Moje wspomnienie o kolegach z lat studiów Ryszarda Łużnego

Jan Dębski (UJ) – Rzymskie wakacje z Profesorem Łużnym

Kazimierz Prus (Uniwersytet Rzeszowski) – Profesora Ryszarda Łużnego zainteresowania folklorem

Danuta Piwowarska (UJ) – Ryszarda Łużnego badania nad polsko-wschodniosłowiańskimi stosunkami kulturowymi

Jerzy Kapuścik (UJ) – Profesor Ryszard Łużny – uczony, nauczyciel i wychowawca

Dyskusja

13.00–14.00 – przerwa obiadowa

14.00–15.30 – obrady
Przewodnicząca obrad: Prof. dr hab. Anna Woźniak

Ludmiła Jankowska (Uniwersytet Gdański) – Сочинения писателей круга Киево-Могилянской Академии в библиотеке св. Димитрия Ростовского

Andrzej Zięba (UJ) – Kultura wobec wielości języków: galicyjska wieża Babel

Helena Duć-Fajfer (UJ) – Pomiędzy bukwą a literą – trwanie przez tekst pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego

Włodzimierz Mokry (UJ) – Ruś-Ukraina w wykładach Tadeusza Stanisława Grabowskiego „Rosja jako «opiekunka» Słowian”

Dyskusja

15.30–16.00 – przerwa na kawę

16.00–17.15 – obrady
Przewodnicząca obrad: Prof. dr hab. Anna Raźny

Bohdan Łazarczyk (UJ) – „Oniegin” naszych czasów? Uwagi o kolejnym przekładzie Puszkinowskiego poematu

Wacława Korzyn (UJ) – Wiosna w przysłowiach polskich i rosyjskich

Halina Mazurek (Uniwersytet Śląski) – Marina Cwietajewa Marynie Mniszchównie

Dyskusja

17.15 – zakończenie sesji