» Zapowiedzi
» Archiwum

III Międzynarodowa Konferencja
Młodych Naukowców i Studentów
„Słowianie w Europie. Historia, kultura, język”

17-19 listopada 2006 roku

Program konferencji