» Zapowiedzi
» Archiwum

Międzynarodowa Konferencja
„Rosja – UE a Sprawa Polska”

8 maja 2006 roku

PROGRAM KONFERENCJI

Rosja – UE a Sprawa Polska

zorganizowanej przez
Koło Naukowe Studentów UJ (W)KOŁO ROSJI
Instytut Studiów Strategicznych
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ

8 maja 2006 roku

Część I
Aula Średnia Auditorium Maximum, ul. Krupnicza 35

10.00 – Oficjalne otwarcie konferencji

10.20

dr hab. Mieczysław Smoleń, prof. UJ, Katedra Rosjoznawstwa UJ
Historia stosunków Rosji z organizacjami europejskimi w XX w.

10.40

Mariusz Kazana, Departament Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej
Rola Polski w kształtowaniu polityki wschodniej UE

11.00

dr Aleksander Wawrzyńczak, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Do czego Rosji potrzebna jest Unia Europejska?

11.20 – Dyskusja

11.45 – Przerwa na kawę

12.00

mgr Bartosz Gołąbek, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Integracja Europejska we współczesnej rosyjskiej myśli filozoficznej

12.20

Wilhelm Unge, Szwedzka Agencja Badań Obronnych (FOI)/ISS
Polsko-rosyjskie stosunki w kontekście wielkiej strategii zachodu

12.40

mgr Monika Zamarlik, Wicedyrektor Instytutu Studiów Strategicznych , Koordynator Programu Polska Polityka Wschodnia i Nowy Kształt Bezpieczeństwa Euro-Atlantyckiego Polityka UE wobec Rosji. Uwarunkowania polityczne i instytucjonalne

13.00

Rosja – Polska – UE – kraje Europy Środkowej i Wschodniej
Swoimi uwagami i obserwacjami podzielą się goście Instytutu Studiów Strategicznych z Rosji, Ukrainy i Białorusi:
Aleksander Podrabinek – rosyjski dziennikarz, działacz społeczny, aktywista organizacji Obrony Praw Człowieka, były dysydent (więziony w łagrach sowieckich w latach 1978-1986); Paweł Szeremiet – białoruski dziennikarz w rosyjskiej TV ORT. W 1997 roku uwięziony przez władze RB za krytyczne filmy i reportaże, uwolniony po osobistej interwencji B. Jelcyna; Edward Glezin – rosyjski obrońca praw człowieka, współpracownik Biura Rzecznika Praw Człowieka RF;
Oleg Kozłowski – aktywista niezależnych ruchów młodzieżowych zajmujących się obroną praw obywatelskich, współzałożyciel (w marcu 2005) organizacji obywatelskiej „OBORONA”; Paweł Sałyga – dziennikarz, nauczyciel akademicki, aktywista ukraińskiego ruchu „PORA”;
Oleg Radijczuk – aktywista ruchu „PORA”; mieszka w Kijowie;
Dzimitr Daszkiewicz – aktywista Młodego Frontu BNF; jeden z aktywnych organizatorów „miasteczka namiotowego”, wielokrotnie aresztowany, prześladowany przez władze RB.

13.30–14.30 – Dyskusja. Zakończenie I części konferencji

Część II
IFWsch, Mały Rynek 4, czytelnia

15.00 – Otwarcie

15.15

mgr Rafał Lisiakiewicz, AP Kraków
Współpraca gospodarcza Obwodu Kaliningradzkiego z Unią Europejską ze szczególnym uwzględnieniem w niej pozycji Polski

15.30

Вера Андрейчук, КГУ, Калининград
Партнерство Польши и Калининградской области в межкультурном пространстве ЕС: цели, проблематика, перспективы

15.45

Wojciech Marciniak, SKNH UŁ
Między Wschodem a Zachodem - Białoruś w polityce zagranicznej Rosji i Unii Europejskiej

16.00

Krystyna Marcinek, IFWs UJ, I rok KriNS
Współpraca kulturalna między Rosją i Polską – jako członkiem Unii Europejskiej – drogą do budowania wzajemnych relacji opartych na zrozumieniu

16.15 – Przerwa na kawę

16.30

Agnieszka Myśliwy, IFWs UJ, V rok KRiNS
Rurociąg Odessa-Brody-Płock w kontekście nowej polityki energetycznej UE

17.45

Kamil Kaliński, Stosunki Międzynarodowe UJ, rok IV
Polska jako „most między wschodem i zachodem”: pusty postulat czy cel do osiągnięcia?

18.00

Полина Макарова, КГУ, Калининград
Współpraca kaliningradzkich i polskich organizacji pozarządowych

18.15

Jakub Szeliga, Katedra Ukrainoznawstwa UJ, rok II
Rosja w programach wyborczych polskich partii politycznych i kandydatów na prezydenta w wyborach 2005 r.