Dyrekcja, administracja, katedry językoznawcze

al. Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
tel./fax +48 012-421-48-76
e-mail:


Katedry literaturoznawcze
i biblioteka

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50


Katedra Ukrainistyki

ul. św. Krzyża 14
31-028 Kraków
tel. 012-429-43-30Żelazny wiek Słowian

Spotkania Katedry Kultury Słowian Wschodnich naszego Instytutu, poświęcone dziejom i kulturze Słowian w Europie XX wieku.

Dotychczasowe spotkania:

  • 2. Rosja literacka A.D. 2009. Udział wzięli: WŁADIMIR MAKANIN, DMITRIJ BYKOW, prof. DMITRIJ BAK, TATJANA SOŁOWJOWA, JELENA SZUBINA, prof. HALINA WASZKIELEWICZ, dr ALEKSANDER WAWRZYŃCZAK. Organizatorzy: IFWsch UJ, RGGU w Moskwie, wydawnictwo „AST” – 17 III 2010.
  • 1. Prof. dr hab. GRZEGORZ PRZEBINDA: Życie i los Wasyla Grossmana (1905–1964). Zwycięstwo Pisarza nad Smokiem. Spotkanie odbyło się w ramach posiedzeń naukowych Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU. Prowadzenie prof. Józef Smaga – 27 IV 2009.