Dyrekcja, administracja, katedry językoznawcze

al. Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
tel./fax +48 012-421-48-76
e-mail:


Katedry literaturoznawcze
i biblioteka

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50


Katedra Ukrainistyki

ul. św. Krzyża 14
31-028 Kraków
tel. 012-429-43-30Wschodniosłowiańskie bogactwo

Promocja monografii Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, opublikowanych w XXI wieku.

Dotychczasowe spotkania:

  • 7. Dr hab. DOROTA SZUMSKA: Język jest labiryntem ścieżek (L. Wittgenstein). Wokół książki Przymiotnik jako przyłączone wyrażenie predykatywne. Analiza formalizacji struktur propozycjonalnych w warunkach predykacji niezdaniotwórczej. Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 3 VI 2009.
  • 6. Dr URSZULA TROJANOWSKA: Archetyp DOMU w dwudziestowiecznej literaturze rosyjskiej. Lidia Czukowska • Jurij Trifonow • Anatolij Pristawkin, dr TOMASZ HODANA: Między królem a carem. Moskwa w oczach prawosławnych Rusinów – obywateli Rzeczypospolitej (na podstawie piśmiennictwa końca XVI– połowy XVII stulecia). Prowadzenie prof. Adam Fałowski – 29 IV 2009.
  • 5. ADAM FAŁOWSKI: Języki Rusi. Wokół książek: Język ruskiego przekładu katechizmu jezuickiego z 1585 roku; Słownictwo rosyjskie w Waaren-Lexicon in zwölf Sprachen Ph. A. Nemnicha. Prowadzenie Grzegorz Przebinda – 15 IV 2009.
  • 4. GRZEGORZ PRZEBINDA: „De Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde” czyli Dostojewski całe życie czytany. Wokół książek: Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku; Piekło z widokiem na niebo. Prowadzenie Wasilij Szczukin – 1 IV 2009.
  • 3. Dr ALEKSANDER WAWRZYŃCZAK: Naród i państwo w twórczości pisarzy rosyjskich nurtu „wiejskiego” (Wasilij Biełow, Władimir Liczutin, Walentin Rasputin), dr EWELINA PILARCZYK: Metamorfozy słowa. Filozofia języka Pawła Florenskiego w polskim kontekście przekładowym. Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 18 III 2009.
  • 2. HALINA WASZKIELEWICZ: Чернушная и прекрасная. Twórczość Ludmiły Pietruszewskiej. Prowadzenie Grzegorz Przebinda – 27 II 2008.
  • 1. WASILIJ SZCZUKIN: Российский гений просвещения: Исследования в области мифопоэтики и истории идей. Prowadzenie Grzegorz Przebinda – 13 VI 2007.