Dyrekcja, administracja, katedry językoznawcze

al. Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
tel./fax +48 012-421-48-76
e-mail:


Katedry literaturoznawcze
i biblioteka

Mały Rynek 4
31-041 Kraków
tel. 012-432-72-50


Katedra Ukrainistyki

ul. św. Krzyża 14
31-028 Kraków
tel. 012-429-43-30Spotkania Wschodnie

Spotkania Wschodnie – organizowane przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ od maja 2001 roku – mają charakter interdyscyplinarny i dotyczą kultury, języka, historii i polityki przestrzeni nazwanej przez nas RUBL (Rosja, Ukraina, Białoruś i Litwa). Nie zapominamy zarazem o Estonii, Łotwie i w ogóle całej przestrzeni po Związku Radzieckim. Ideę przewodnią SW stanowi myśl Jana Pawła II o Europie Erazma i Dostojewskiego, rozciągającej się od Atlantyku po Ural i jeszcze dalej aż do Władywostoku. Znawcy Rosji, Ukrainy, Białorusi i całej Europy Środkowowschodniej wygłaszają odczyty o kulturze i języku obszaru RUBL, prowokują do dyskusji o historii i współczesnej polityce tej przestrzeni. Pomysłodawcą i inicjatorem Spotkań Wschodnich był w 2001 roku prof. Grzegorz Przebinda, wspierany od początku przez mgr. Janusza Świeżego. Od 2005 roku w program SW włączyli się bardzo aktywnie studenci kół naukowych Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej – Koła Ukrainistów i koła W(koło) Rosji.

Dotychczasowe spotkania:

 • 85. Spotkanie z dr. PAWŁEM FOKINEM, zorganizowane dzięki współpracy z Rosyjskim Ośrodkiem Nauki i Kultury w Warszawie. Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 6 IV 2011.
  Фокин Павел Евгеньевич (1966) – кандидат филологических наук. Окончил филологический факультет Калининградского государственного университета. С 1991 по 1994 обучался в заочной аспирантуре Института русской литературы РАН (Пушкинский дом) в Санкт-Петербурге. В 1995 защитил кандидатскую диссертацию по теме Структура и образ автора в „Дневнике писателя” 1876–1877 гг. Ф. М. Достоевского. Автор более 100 статей по истории русской литературы и методике преподавания литературы. Автор трёхтомного литературно-справочного издания Серебряный век. Портретная галерея культурных героев конца XIX – начала XX веков: поэты, писатели, драматурги, критики, издатели, философы, религиозные мыслители, художники, скульпторы, коллекционеры, композиторы, музыканты, драматические артисты, оперные певцы, балетные танцовщики, режиссёры, деятели кино, антрепренёры, меценаты (в соавторстве с С. П. Князевой, СПб.: „Амфора”, 2007–2008), автор-составитель антологий: Живой Есенин (СПб.: „Амфора”, 2005), Есенин глазами женщин (СПб.: „Амфора”, 2006), автор-составитель книг о русских писателях в серии „Без глянца” (СПб.: „ Амфора”): Ахматова (2007), Достоевский (2007), Пушкин (2007, 2009), Блок (2008; в соавторстве с С. И. Поляковым), Гоголь (2008), Лермонтов (2008), Маяковский (2008; в соавторстве с Д. А. Тимофеевым), Цветаева (2008), Бунин (2009; в соавторстве с Л. В. Сыроватко), Гумилёв (2009), Тургенев (2009), Чехов (2009), Булгаков (2010), Твардовский (2010). Живёт в Москве.
 • 84. Odczyt dr MARGARITY KORZO pt. XVII-wieczna literatura katolicka źródłem inspiracji dla autorów prawosławnych w Rzeczypospolitej i Rosji. Prowadzenie dr Tomasz Hodana– 17 XI 2010.
  Margarita Korzo – Маргарита Анатольевна Корзо – historyk, pracownik Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk. Zajmuje się m.in. historią teologii moralnej i duchowości monastycznej, konfesjami w Europie Środkowej i Wschodniej w XVI–XVIII w., wpływem tradycji zachodniej na wschodnie chrześcijaństwo. Jest autorką książek Образ человека в проповеди XVII в. (Moskwa 1999) oraz Украинская и белорусская катехетическая традиция конца XVI–XVIII вв.: становление, эволюция и проблема заимствований (Moskwa 2007); wkrótce ukaże się jej książka poświęcona Symeonowi Połockiemi.
 • 83. Spotkanie ze znaną pisarką białoruską NATALKĄ BABINĄ, autorką powieści Miasto ryb – 5 XI 2010.
 • 82. Spotkanie z pracownikami Państwowego Muzeum Lwa Tołstoja w Moskwie: NATALIĄ KALININĄ, wicedyrektorem Muzeum, WALENTYNĄ ALEKSIEJEWĄ, kierownikiem zbiorów, oraz WIERĄ WOLNOWĄ z centrum prasowego Rosyjskiej Fundacji Kultury pt. Переписка Л. Н. Толстого и профессора Краковского университета Мариана Здеховского. Польские мотивы в творчестве Л. Н. Толстого. Goście zaprezentowali także katalog wystawy История рода Толстых – история России. Współorganizatorami spotkania byli: Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie oraz Rosyjska Fundacja Kultury. Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 26 V 2010.
 • 81. Spotkanie z podróżnikiem-autostopowiczem ANTONEM KROTOWEM, który wygłosił wykład o wolnym podróżowaniu po Rosji, krajach byłego ZSRR oraz po całym świecie. Organizacja i prowadzenie mgr Michał Milczarek – 19 IV 2010.
 • 80. Spotkanie z krytykiem literackim NATALIĄ IWANOWĄ, poświęcone współczesnej Rosji i literaturze. Ze względu na żałobę narodową po katastrofie samolotu pod Smoleńskiem spotkanie rozpoczęła minuta ciszy. Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 14 IV 2010.
 • 79. Spotkanie z pisarzami WŁADIMIREM MAKANINEM i DMITRIJEM BYKOWEM na temat prozy o współczesnych wojnach i ekstremalnych doświadczeniach człowieka. Spotkanie było częścią projektu RGGU i Wydawnictwa AST Траектория чтения: Контексты современной русской литературы. Prowadzenie prof. Dmitrij Bak i mgr Janusz Świeży – 16 III 2010.
 • 78. Spotkanie ze znanym pisarze rosyjskim młodego pokolenia ZACHAREM PRILEPINEM. Prowadzenie dr Aleksander Wawrzyńczak – 13 X 2009.

  Zachar Prilepin – Захар Прилепин – (pseudonim Jewgienija Nikołajewicza Prilepina, ur. 1975) – prozaik, poeta, publicysta, dziennikarz, z wykształcenia filolog. Autor książek Патологии; Санькя (polski przekład w 2008 roku); Ботинки, полные горячей водкой: Пацанские рассказы; Грех: Роман в рассказах; Я пришел из России; Terra Tartarara: Это касается лично меня; Именины сердца: Разговоры с русской литературой. Laureat wielu nagród literackich, w tym nagrody „Narodowy bestseller” za powieść „Grzech” (2008). Weteran dwu wojen czeczeńskich. Działacz nielegalnej Partii Narodowo-Bolszewickiej. Mieszka w Niżnym Nowogrodzie.
 • 77. Prof. dr DYMITR BAK (RGGU w Moskwie): Modern Literature: Soviet/Post-Soviet; Russian/Russia’s (w języku rosyjskim). Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 10 VI 2009.

  Dymitr Bak – Дмитрий Петрович Бак – filolog, literaturoznawca, krytyk literacki, tłumacz. Urodził się w 1961 roku na Kamczatce. Ukończył Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Czerniowcach na Ukrainie; pracował na Uniwersytecie w Kemerowie. Od 1991 roku związany z Rosyjskim Państwowym Uniwersytetem Humanistycznym w Moskwie, gdzie m.in. kieruje Katedrą Historii Najnowszej Literatury Rosyjskiej, a od 2006 roku jest prorektorem ds. naukowych. Członek Związku Pisarzy i Związku Dziennikarzy, a także Akademii Współczesnej Literatury Rosyjskiej (АРСС).
 • 76. Prof. dr hab. ANDRÁS ZOLTÁN (Uniwersytet im. Eötvösa Loránda w Budapeszcie): Słowiańsko-węgierskie kontakty językowe. Prowadzenie prof. Adam Fałowski – 27 V 2009.
 • 75. Prof. dr ALEKSEY V. YUDIN: Концепт „родной/рідний” у русских и украинцев в сравнении с польским языком. Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 22 V 2009.

  Aleksey V. Yudin – Алексей Валериевич Юдин – językoznawca, profesor Katedry Slawistyki i Studiów Wschodniosłowiańskich na Uniwersytecie w Gandawie (Universiteit Gent, Vakgroep Slavistiek en Oost-Europakunde, Belgia). Autor ponad stu publikacji z zakresu etnolingwistyki, kultury ludowej i analizy konceptualnej współczesnego języka rosyjskiego i ukraińskiego, w tym książek: Ономастикон русских заговоров. Имена собственные в русском магическом фольклоре (Moskwa 1997), Русская народная духовная культура: Учебное пособие для студентов вузов (Moskwa 1999, wyd. II – 2007), Ономастикон восточнославянских загадок (Moskwa 2007).
 • 74. ADAM FAŁOWSKI: Języki Rusi. Wokół książek: Język ruskiego przekładu katechizmu jezuickiego z 1585 roku; Słownictwo rosyjskie w Waaren-Lexicon in zwölf Sprachen Ph. A. Nemnicha. Prowadzenie Grzegorz Przebinda – 15 IV 2009.
 • 73. Grzegorz Przebinda: „De Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde” czyli Dostojewski całe życie czytany. Wokół książek: Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku; Piekło z widokiem na niebo. Prowadzenie Wasilij Szczukin – 1 IV 2009.
 • 72. Dyskusja nt. Nowe spojrzenia na dzieje (i współczesność) Rosyjskiego Imperium z udziałem MARINY MOGILNER, ILIJI GIERASIMOWA oraz ALEKSANDRA SIEMIONOWA – redaktorów rosyjskiego kwartalnika „Ab Imperio". Spotkanie zorganizowane we współpracy z Zakładem Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ. Prowadzenie: prof. Andrzej Nowak – 23 II 2009.
 • 71. Dyskusja panelowa Wilno – na pograniczu pamięci z udziałem dr MAŁGORZATY KASNER (Uniwersytet Warszawski), prof. ANDRZEJA ROMANOWSKIEGO (Uniwersytet Jagielloński) i prof. GRZEGORZA PRZEBINDY (Uniwersytet Jagielloński). Dyskusja zainaugurowała Dni Litwy w Krakowie – 26 listopada 2008.
 • 70. Prof. MARINA MOCHNACZOWA: Русский иллюстрированный журнал. 1703–1941. Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 29 października 2008.

  Marina Mochnaczowa – Марина Петровна Мохначёва, profesor w Instytucie Historyczno-Archiwistycznym Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego (RGGU) w Moskwie, pracownik Katedry Historii Rosji Starożytnej i Średniowiecznej na Wydziale Archiwistyki. Autorka ponad 300 publikacji z zakresu historii ojczystej, historiografii, metodologii badań historycznych oraz historii kultury rosyjskiej i dziejów rosyjskiego dziennikarstwa. Wykłada m.in. historię Rosji, dzieje badań historycznych oraz rosyjskie dziennikarstwo historyczne. Aktualnie w zespole badawczym opracowuje drzewo genealogiczne odkrywcy Słowa o wyprawie Igora Alieksieja Musina-Puszkina, ze szczególnym uwzględnieniem losów jego potomków mieszkających na emigracji we Francji..
 • 69. Krakowskie badania nad myślą rosyjską – dyskusja z udziałem prof. Janusza Dobieszewskiego (UW), prof. Miłowita Kinińskiego (UJ) i prof. Grzegorza Przebindy (UJ), połączona z promocją książek z serii „Jagiellońskie Studia z Filozofii Rosyjskiej”: Uzasadnienie dobra Włodzimierza Sołowiowa oraz Oczyszczenie przez burzę. Włodzimierz Ern i moskiewscy neosłowianofile wobec pierwszej wojny światowej Michała Bohuna. Spotkanie zorganizowane przez Instytut Filozofii UJ oraz Wydawnictwo UJ – 12 czerwca 2008.
 • 68. Red. WIESŁAW ROMANOWSKI: Ukraina – co po przystanku Wolność? Z akapitem o Andrzeju Drawiczu. Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 4 czerwca 2008.

  Wiesław Romanowski (ur. 1952) – dziennikarz specjalizujący się w tematyce wschodniej. W latach 1980–1981 rzecznik prasowy NSZZ „Solidarność” w Koszalinie, redaktor naczelny tygodnika „Sierpień 80”, internowany w stanie wojennym. Autor książki „Ukraina. Przystanek Wolność” (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2007), wstępu do książki Anny Politkowskiej „Udręczona Rosja. Dziennik buntu” (2007), artykułów prasowych oraz filmów dokumentalnych, reportaży i programów telewizyjnych, m.in.: „Trójkąt śmierci” (o cmentarzu w Lewaszowie pod Petersburgiem; 1993), „Listy z Rosji” (dwa cykle programów o tematyce społecznej, gospodarczej i historycznej; odcinek „Kto zarabia na wojnie w Czeczenii?” zrealizowany w Czeczenii; 1994–1995), „Pudełka Stalina” (o archiwum FSB w Petersburgu; 1995), „Moskwa jak las” (wespół z Andrzejem Drawiczem; 1995), „Znak pokoju” (film biograficzny o Andrzeju Drawiczu; 1998), „Leonid Kuczma” (1999), „Sprawa Gongadze” (2001), „Przystanek Wolność” (o pierwszej rocznicy „pomarańczowej rewolucji”; 2005). Od 1990 roku związany z Polskim Radiem i Telewizją Polską (1990–1992 – redaktor naczelny Rozgłośni Polskiego Radia i Telewizji w Koszalinie; 1992–1995 – prezes TV Koszalin; 1995–1996 – dyrektor Studia „Reporter” w Koszalinie; 1998–2003 – korespondent TVP w Kijowie). Od roku 2003 – niezależny reporter, publicysta i konsultant ds. Wschodu. Obecnie pracuje nad scenariuszem filmu dokumentalnego „Historia Lwowa”.
 • 67. Seminarium Kultura białoruska na progu XXI wieku. Uczestnicy: prowadzący – prof. ANDRZEJ NOWAK, mgr TOMASZ BAKUNOWICZ, dr LAWON BARSZCZEUSKI, dr DZMITRY KLIABANAU, prof. ALEKSANDER KRAWCEWICZ, dr IRYNA SZUMSKAJA, ARTUR KLINAU. Seminarium odbyło się w ramach V Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie – 7 maja 2008.
 • 66. Prof. dr. hab. ANDRZEJ ROMANOWSKI: Rodzinna Ukraina. Prowadzenie prof. Grzegorz Przebinda – 7 maja 2008.

  Prof. Andrzej Romanowski (ur. 1951) kieruje Katedrą Kultury Literackiej Pogranicza na Wydziale Polonistyki UJ oraz Zakładem Polskiego Słownika Biograficznego w Instytucie Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN; redaktor naczelny PSB. Autor kilkunastu książek, m.in. Młoda Polska wileńska (1999), Podróż na Wschód. Szkice i reportaże 1977–1997 (2000, 2006), Pozytywizm na Litwie. Polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864–1904 (2003), Jak oszukać Rosję? Losy Polaków od XVIII do XX wieku (2002), Prawdziwy koniec Rzeczy Pospolitej (2007). Wespół z prof. Henrykiem Markiewiczem opracował słownik Skrzydlate słowa (1990, seria II – 1998, rozszerzone wydania: Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych – 2005, 2007). W naszym Instytucie od kilku lat prowadzi wykład „Literatura polska na ziemiach polsko-ruskich”.
 • 65. Dyskusja panelowa Między mitem a historią. Dzień Jedności Narodowej a rok 1612 w świetle stosunków polsko-rosyjskich z udziałem prof. dr. hab. GRZEGORZA PRZEBINDY i dr. HENRYKA GŁĘBOCKIEGO. Moderatorzy: mgr Wiktoria Kudela – doktorantka na Wydziale Historycznym UJ i opiekun naukowy Sekcji Historii Europy Wschodniej w Kole Naukowym Historyków Studentów UJ; Marcin Maciuk – przewodniczący tejże Sekcji. Dyskusja odbyła się w ramach XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, a poprzedziła ją projekcja filmu Władimira Chotinienki „1612. Хроники смутного времени” – 20 kwietnia 2008.
 • 64. MAŁGORZATA NOCUŃ i ANDRZEJ BRZEZIECKI: Ukraina i Białoruś dzisiaj. Spotkanie zorganizowane przy współpracy Koła Ukrainistów UJ oraz koła (W)Koło Rosji. Prowadzenie: prof. Grzegorz Przebinda – 2 kwietnia 2008.

  Małgorzata Nocuń (niedawna studentka naszego Instytutu) i Andrzej Brzeziecki są dziennikarzami „Tygodnika Powszechnego”, specjalizują się w tematyce wschodniej. Pracowali jako korespondenci „TP” na Ukrainie i Białorusi. W 2004 r. relacjonowali Pomarańczową Rewolucję. Autorzy książek Białoruś – Kartofle i dżinsy (opowieść o współczesnej Białorusi) oraz Ograbiony naród (cykl wywiadów z białoruskimi intelektualistami). Prowadzą blog o nowej Europie Wschodnie pt. „Trzy żółwie”: http://trzyzolwie.blog.onet.pl/. Laureaci ukraińskiej nagrody dziennikarskiej „Złote Pióro”. W 2007 r. nominowani do nagrody Jerzego Giedroycia.
 • 63. Prof. IRINA BIEŁOBROWCEWA (Tallin): Творчество Владимира Маканина. Prowadzenie: dr hab. Halina Waszkielewicz, prof. UJ – 12 marca 2008.
 • 62. Spotkanie z prof. HALINĄ WASZKIELEWICZ poświęcone prezentacji książki Чернушная и прекрасная. Twórczość Ludmiły Pietruszewskiej, Kraków: Collegium Columbinum, 2007. Prowadzenie: prof. Grzegorz Przebinda – 27 lutego 2008.
 • 61. Spotkanie z prof. WASILIJEM SZCZUKINEM poświęcone prezentacji Jego nowej książki Российский гений просвещения: Исследования в области мифопоэтики и истории идей, издательство „Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН)”, Москва 2007. Prowadzenie: prof. Grzegorz Przebinda – 13 czerwca 2007.
 • 60. IV Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie. Prezentacja książki dr. OLEGA ŁATYSZONKA „Od Białych Rusinów do Białorusinów”. W ramach Spotkań Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Otwartych wykładów Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ. Moderatorzy: prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej; prof. dr hab. Andrzej Nowak – kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii UJ – 25 kwietnia 2007.
 • 59. Konferencja w ramach IV Dni Kultury Białoruskiej w Krakowie: Kultura i polityka Polski oraz Białorusi w kontekście Unii Europejskiej. Uczestnicy: BOHDAN KLICH, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Delegacji do spraw stosunków z Białorusią; prof. JURI CHADYKA, zastępca przewodniczącego Białoruskiego Frontu Narodowego „Odrodzenie”, IHAR SZYNKARYK i UŁADZIMIR CZERWONIENKA (obaj z białoruskiej opozycyjnej Zjednoczonej Partii Obywatelskiej), TADEUSZ GAWIN, założyciel i honorowy prezes niezależnego od władz Związku Polaków na Białorusi, dr OLEG ŁATYSZONEK, prezes Białoruskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce. Prowadzenie: prof. Grzegorz Przebinda – 23 IV 2007.
 • 58. Spotkanie ze znanym rosyjskim prozaikiem, dramaturgiem i scenarzystą ALEKSIEJEM SŁAPOWSKIM – 21 lutego 2007.
 • 57. Spotkanie z rosyjskim poetą i filozofem, prof. KONSTANTINEM ALEKSANDROWICZEM KIEDROWEM – 21 stycznia 2007.
 • 56. Prof. GEORGES NIVAT: Рецепция русской культуры вчера и сегодня во Франции: от восторга к карикатуре. Prowadzenie: prof. Jerzy Kapuścik – 17 maja 2006.

  Georges Nivat (ur. 1935). Absolwent Ecole Normale Supérieure i Sorbony; 1972–2000 profesor Uniwersytetu w Genewie, kierownik Katedry Slawistyki. Obecnie – Profesor Honorowy. Autor książek: „Sur Soljénitsyne” (1974), „Soljénitsyne” (1980; tłumaczenie rosyjskie: Londyn 1985, Moskwa 1990, 1992), „Vers la fin du mythe russe. Essais sur la culture russe de Gogol a nos jours” (1982, 1988), „Russie-Europe. La fin du schisme. Études littéraires et politiques” (1993), „La Russie de l'An I” (1993), „Возвращение” (1999), „Європа метафізики та картоплі” (2002), „La pas prin noua Rusie (memorie, tranziţie, renaştere)” (2004); redaktor m.in. słynnego zbioru „Одна или две русских литературы” (1981) oraz siedmiotomowej „Histoire de la littérature russe”, wychodzącej obecnie w Paryżu. Tłumacz na język francuski Aleksandra Puszkina, Andrieja Biełego, Aleksandra Sołżenicyna, Andrieja Siniawskiego, Borysa Pasternaka, Josifa Brodskiego, Marka Charitonowa i in. Członek komitetu redakcyjnego czasopism „Континент”, „Звезда”, „Вестник Европы” i in.
 • 55. Panel dyskusyjny: Jan Paweł II – Apostoł Słowian Wschodnich. Uczestnicy panelu: Prof. GRZEGORZ PRZEBINDA (Uniwersytet Jagielloński), STEFAN WILKANOWICZ (Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”), ks. MIECZYSŁAW MALIŃSKI. Prowadzenie: Grzegorz Russek (Stowarzyszenie „Wschodnia Perspektywa”). Dyskusja odbyła się w ramach międzynarodowej konferencji JAN PAWEŁ II – APOSTOŁ SŁOWIAN WSCHODNICH pod patronatem JE Stanisława Kard. Dziwisza Metropolity Krakowskiego, zorganizowanej przez Koło Wschodnie UJ, Stowarzyszenie „Wschodnia Perspektywa”, Koło Naukowe Ukrainistów UJ, Samorząd Studentów UJ – 15 maja 2006.
 • 54. Prof. MARTA WYKA (Wydział Polonistyki UJ): Pisarstwo Brzozowskiego z Rosją w tle – 26 kwietnia 2006.
 • 53. Doc. JELENA JEWGIENIJEWNA KOROLOWA (Daugavpils/Dyneburg, Łotwa): Языковой портрет старовера Латгалии – 5 kwietnia 2006.
 • 52. Spotkanie z WŁADIMIREM WOJNOWICZEM (ur. 1932), światowej sławy rosyjskim prozaikiem i dramaturgiem, autorem takich utworów, jak „Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina”, „Moskwa 2042”, „Czapka”, „Iwańkiada”, „Antyradziecki Związek Radziecki”, „Portret na tle mitu”, „Spiżowa miłość Agłai”. Prowadzenie: prof. Wasilij Szczukin – 22 III 2006.
 • 51. Dyskusja panelowa nt. Odkrywanie białoruskiej historii i tożsamości. Uczestnicy panelu: GRZEGORZ GROMADZKI (Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa), dr HENRYK GŁĘBOCKI (Instytutu Historii UJ), dr HIENADŹ SEMIAŃCZUK (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ), PIOTR RUDKOWSKI OP (socjolog, filozof, teolog). Prowadzenie: prof. Grzegorz Przebinda. Dyskusja odbyła się w ramach III Edycji Dni Kultury Białoruskiej. Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów UJ (W) KOŁO ROSJI, Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, Korporacja Ha!art, Koło Wschodnie przy IP UJ, Koło Naukowe Stosunków Międzynarodowych, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ – 8 marca 2006.
 • 50. Prof. ANDRZEJ NOWAK, kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii UJ. Temat: Patriotyzm w Rosji po 1991 roku. Prowadzenie: prof. Jerzy Kapuścik – 1 marca 2006.
 • 49. Dyskusja panelowa nt. Estonia rosyjska. Estonia europejska. Uczestnicy panelu: prof. WASILIJ SZCZUKIN (Katedra Średniowiecznej i Nowożytnej Literatury Rosyjskiej IFWsch UJ), prof. JAN ZBIGNIEW LEWANDOWSKI (Instytutu Historii UMCS), LIINA VIIES (trzeci sekretarz i radca konsularny Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie), WOJCIECH WRÓBLEWSKI (były ambasador RP w Tallinie), AARNE PUU (estoński poeta i tłumacz mieszkający w Krakowie). Dyskusja odbyła się w ramach Dni Estonii. Organizatorzy: Koło Naukowe Studentów UJ (W) KOŁO ROSJI, Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ – 22 lutego 2006.
 • 48. Prof. HRYHORIJ HRABOWYCZ (profesor Uniwersytetu Harvarda, redaktor naczelny miesięcznika „Krytyka”): O socrealizmie w literaturze ukraińskiej. Prowadzenie: prof. Jarosław Poliszczuk – 12 stycznia 2006.
 • 47. Dyskusja panelowa nt. Ukraina – Rosja – UE. Idee, polityka i gospodarka. Uczestnicy panelu: prof. JAROSŁAW POLISZCZUK (Katedra Ukrainistyki IFWsch UJ), dr ANDRIJ SAWENEĆ (współpracownik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Lublin), dr ANDRZEJ WĄTORSKI (Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego), PAWEŁ WOSIK (dyrektor Fundacji Wschodniej, Poznań), prowadzenie: prof. Grzegorz Przebinda (Katedra Kultury Słowian Wschodnich IFWsch). Dyskusja odbyła się w ramach Festiwalu Kultury Ukraińskiej. Organizatorzy: Fundacja Studentów i Absolwentów UJ „Bratniak”, Koło Naukowe Studentów UJ (W) KOŁO ROSJI, Koło Naukowe Ukrainistów, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ – 11 stycznia 2006.
 • 46. Dyskusja panelowa nt. Zrozumieć Rosję. Historia idei jako klucz do polityki, wokół książki Andrzeja Walickiego Zarys myśli rosyjskiej. Od oświecenia do renesansu religijno-filozoficznego. Uczestnicy panelu: prof. ANDRZEJ WALICKI, prof. BRONISŁAW ŁAGOWSKI, prof. GRZEGORZ PRZEBINDA, prof. STANISŁAW OBIREK, prowadzenie: prof. Włodzimierz Rydzewski, organizatorzy: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Filozofii UJ, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ – 15 grudnia 2005.
 • 45. Prof. JAN PROKOP: Dostojewski we Francji – 14 grudnia 2005.
 • 44. Prof. OLGA ORŁOWA (profesor MGU, literaturoznawca, dziennikarka, redaktor strony „Прагматика культуры” na Polit.ru): Феномен монпарнасской прозы на примере Гайто Газданова. Prowadzenie: prof. Jerzy Kapuścik – 23 listopada 2005.
 • 43. MYKOŁA RIABCZUK (Akademia Kijowsko-Mohylańska): Rok po „pomarańczowej rewolucji”: kontynuacja czy restauracja? Prowadzenie: prof. Grzegorz Przebinda – 19 października 2005.
 • 42. Spotkanie z rosyjskim pisarzem i eseistą OLEGIEM PAWŁOWEM, laureatem Nagrody Bookera (2002 r.) – 27 kwietnia 2005.
 • 41. Dr WALER BUŁHAKAU (redaktor naczelny miesięcznika „Arche”, Mińsk): Białoruskie media i społeczeństwo obywatelskie – rzeczywistość, perspektywy, szanse – 20 kwietnia 2005.
 • 40. Wykład i seminarium nt. Media i białoruskie społeczeństwo obywatelskie. Uczestnicy: dr VALER BUŁHAKAU (redaktor naczelny niezależnego pisma „Arche”, Mińsk), ANDREJ SKURKO („Nasza Niwa”, Miński), ANDREJ CHADANOWICZ (Mińsk), EUGENIUSZ WAPPA („Niwa”, Białystok). Prowadzenie: Agata Wierzbowska-Miazga (Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie) – 20 kwietnia 2005.
 • 39. Ukraiński krąg „Kultury” – spotkanie z BOGUMIŁĄ BERDYCHOWSKĄ z Forum Polsko-Ukraińskiego, redaktorem książki: Jerzy Giedroyc, Emigracja ukraińska. Listy 1950–1982, Warszawa 2004. Organizacja: Koło Naukowe Ukrainistów UJ – 21 marca 2005.
 • 38. Promocja antologii młodej prozy białoruskiej „Białoruś. Kraina otoczona wysokimi górami”, wydanej przez Wspólnotę Kulturową „Borussia”. Goście: autorki wyboru i tłumaczki: MAŁGORZATA BUCHALIK i KATARZYNA KOTYŃSKA – 23 lutego 2005.
 • 37. Prof. ANTONI MIRONOWICZ – historyk, kierownik Zakładu Historii Kultur Pogranicza na Uniwersytecie w Białymstoku. Temat: Projekty unijne wobec wyznawców prawosławia na ziemiach polskich od XIII do XX wieku – 12 stycznia 2005.
 • 36. Prof. ALICJA WOŁODŹKO-BUTKIEWICZ – literaturoznawca, krytyk i tłumacz; dyrektor Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Temat: Rosja postradziecka w zwierciadle najnowszej prozy. Spotkanie połączone z promocją książki: Od pieriestrojki do laboratoriów netliteratury. Przemiany we współczesnej prozie rosyjskiej – 15 grudnia 2004.
 • 35. Promocja książki Ukraina – między językiem a kulturą, pod red. Bożeny Zinkiewicz-Tomanek i Adama Fałowskiego, stanowiącej plon konferencji z okazji jubileuszu dziesięciolecia Katedry Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ (30 XI –1 XII 2001 r.) – 22 czerwca 2004.
 • 34. Spotkanie z ukraińskimi pisarzami: SOFIJĄ ANDRUCHOWYCZ i TARASEM PROCHAŚKĄ. Spotkanie prowadził prof. Jarosław Poliszczuk – 26 maja 2004.
 • 33. Reżyser JERZY HOFFMAN – w związku z realizacją filmu dokumentalnego Ukraina. Odwieczny problem: Ukraina to nie Rosja. Spotkanie prowadziła dr Bożena Zinkiewicz-Tomanek – 18 maja 2004.
 • 32. Prof. JURIJ DERENIKOWICZ APRESJAN, światowej sławy językoznawca, członek Rosyjskiej Akademii Nauk: Hовая теория лексических функций. Organizatorzy: Instytut Języka Polskiego PAN, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ. Spotkanie prowadził prof. Roman Laskowski – 11 maja 2004.
 • 31. Panel dyskusyjny nt. Białoruś oczyma swoich i sąsiadów. Uczestnicy: prof. ANDRZEJ CHWALBA (UJ), prof. GRZEGORZ PRZEBINDA (UJ), prof. EUGENIUSZ MIRONOWICZ (Uniwersytet w Białymstoku), dr OLEG ŁATYSZONEK (Uniwersytet w Białymstoku), mgr EUGENIUSZ WAPPA (redaktor naczelny gazety „Niwa”) – 14 kwietnia 2004.
 • 30. ANDRIEJ NIEMZIER, czołowy rosyjski krytyk literacki, ANDRIEJ DMITRIJEW, prozaik i scenarzysta. Temat: Литературная жизнь современной России – 29 marca 2004.
 • 29. Prof. WŁADIMIR B. KATAJEW (Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa): Чехов и русский постмодернизм – prowadzenie prof. dr hab. Wasilij Szczukin, kierownik Katedry Literatury i Kultury Rosyjskiej – 24 marca 2004.
 • 28. Prof. ALEKSANDR NIECZUCHRIN (dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie): Основные тенденции современной белорусской историографии – 10 marca 2004.
 • 27. WŁADIMIR BIEŁOUS (Sankt-Petersburg): Идеализм как универсальный ключ к культуре „Серебряного века” – 25 lutego 2004.
 • 26. SIERGIEJ KOSTYRKO, krytyk literacki, członek redakcji czasopisma „Nowyj Mir” – 14 stycznia 2004.
 • 25. OLA HNATIUK, autorka książki „Pożegnanie z Imperium”. Temat: Między wschodem, zachodem a rodzimością. Ukraińskie dyskusje o tożsamości w ostatnim dziesięcioleciu – 17 grudnia 2003.
 • 24. Red. MIROSŁAW WERBOWY (redaktor naczelny „Przeglądu Ukraińskiego”): Ukraińska społeczność w Polsce w świetle spisu ludności – 26 listopada 2003.
 • 23. Prof. ALEXANDRE BOURMEYSTER, (Uniwersytet Grenoble): История России как спор между просвещенной революцией и популистской контрреволюцией – 23 października 2003.
 • 22. Prof. ROMAN SZPORLUK (dyrektor Harvard Ukrainian Research Institute): Polska – Rosja – Ukraina, wokół Jego książki Imperium, komunizm i narody, współorganizatorzy: Wydawnictwo ARCANA, Centrum Kultury i Dialogu – 3 czerwca 2003.
 • 21. Dyskusja panelowa nt. Czy Rosja przyjmie Papieża?, wokół książki Grzegorza Przebindy Między Moskwą a Rzymem. Myśl religijna w Rosji XIX i XX wieku, z udziałem AUTORA, JERZEGO POMIANOWSKIEGO (Kraków–Warszawa), MARKA INGLOTA SJ (Rzym) i WŁADISŁAWA ARŻANUCHINA (Sankt Petersburg), prowadzenie: Stanisław Obirek SJ (Kraków), patronat medialny: „Tygodnik Powszechny”, współorganizatorzy: Centrum Kultury i Dialogu, Wydawnictwo Universitas – 7 maja 2003.
 • 20. Dr Henadź Semianczuk (Uniwersytet w Grodnie): Kształtowanie się współczesnej świadomości narodowej Białorusinów – 26 marca 2003.
 • 19. MYKOŁA RIABCZUK: Dwie czy dwadzieścia dwie Ukrainy? (wokół Jego książki Od Małorosji do Ukrainy), współorganizator: Wydawnictwo Universitas – 19 marca 2003.
 • 18. WŁADIMIR BUKOWSKI: Przyszłość Europy. Współorganizatorzy: Ruch na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, Stowarzyszenie Samorządny Kraków oraz Centrum Kultury i Dialogu w Krakowie – 14 marca 2003.
 • 17. Spotkanie w piątą rocznicę śmierci prof. Ryszarda Łużnego († 8 III 1998 r.): prof. MARIA BOBROWNICKA: Życie w prawdzie i wolności. Etyka Ryszarda Łużnego, prof. JAN ORŁOWSKI i prof. ANNA WOŹNIAK: Działalność naukowa Profesora Ryszarda Łużnego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, prof. GRZEGORZ PRZEBINDA: Ryszarda Łużnego badania nad sferą sacrum w literaturach wschodniosłowiańskich. Współorganizatorzy: Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności i Komisja Słowianoznawstwa oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie – 12 marca 2003.
 • 16. Prof. BORIS USPIEŃSKI: Семиотика ритуала. Правое и левое в церковном обряде – 27 lutego 2003.
 • 15. JURIJ KUBŁANOWSKI, poeta, redaktor miesięcznika „Nowyj Mir”, oraz MICHAIŁ BUTOW, prozaik, sekretarz redakcji miesięcznika „Nowyj Mir” – 26 lutego 2003.
 • 14. Prof. PIOTR FAST, redaktor naczelny kwartalnika „Przegląd Rusycystyczny”, oraz dr ALINA ŚWIEŚCIAK, redaktor naczelny katowickiego dwumiesięcznika „Opcje” – 27 listopada 2002.
 • 13. Prof. JADWIGA SZYMAK-REIFEROWA: Aleksander Błok wobec kultury Zachodu – 13 listopada 2002.
 • 12. Prof. ANDRZEJ WALICKI: Tendencje ekumeniczne wśród myślicieli Srebrnego Wieku (S. Bułgakow, N. Bierdiajew, D. Mierieżkowski, W. Iwanow) – 16 października 2002.
 • 11. Prof. JELENA CYBIENKO (MGU, Moskwa): Aleksy Tołstoj, Zamiatin, Żuławski... O wpływie pisarzy polskich na rosyjskich – 12 czerwca 2002.
 • 10. Prof. PIOTR FAST (Uniwersytet Śląski, Sosnowiec): „Kapadocja” Josifa Brodskiego – gry z czasem i przestrzenią – 29 maja 2002.
 • 9. Spotkanie poświęcone pamięci prof. Andrzeja Drawicza († 15 V 1997 r.) w piątą rocznicę Jego odejścia. Wystąpili: prof. GRZEGORZ PRZEBINDA, prof. WASILIJ SZCZUKIN, prof. HALINA WASZKIELEWICZ – 15 maja 2002.
 • 8. JAN MALICKI (Warszawa), redaktor naczelny „Przeglądu Wschodniego”, dyrektor Programu Studiów Wschodnich Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego – 24 kwietnia 2002.
 • 7. NIKOŁAJ BURLAJEW, wybitny rosyjski aktor i reżyser filmowy, oraz LEONID MOZGOWOJ, aktor (Moskwa). Prowadzenie prof. Ewa Korpała-Kirszak – 16 kwietnia 2002.
 • 6. Prof. ANDRZEJ BOROWSKI (UJ): Sarmacja jako literacki model Europy Środkowej – 27 marca 2002.
 • 5. Dr WŁADISŁAW ARŻANUCHIN (Sankt-Petersburg): Doktryna społeczna rosyjskiej Cerkwi prawosławnej – 18 lutego 2002.
 • 4. Prof. JERZY POMIANOWSKI (Kraków): Babel w Polsce – 27 lutego 2002.
 • 3. Prof. WŁADYSŁAW A. SERCZYK (Rzeszów): Początki rosyjskiego imperializmu.
 • 2. Prof. JERZY KŁOCZOWSKI (Lublin): Historie pisane Europy Środkowej i Wschodniej – 16 października 2001.
 • 1. Czy Rosja to Europa? Dyskusja panelowa wokół książki Grzegorza Przebindy Większa Europa. Papież wobec Rosji i Ukrainy, z udziałem: AUTORA, ks. ADAMA BONIECKIEGO, JERZEGO POMIANOWSKIEGO, FRANCISZKA ZIEJKI, prowadzenie: Henryk Woźniakowski. Współorganizatorzy: Wydawnictwo Znak, Instytut Jana Pawła II – 21 marca 2001.