mgr Małgorzata Szczukin

Jednostka

Biblioteka Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej
31-041 Kraków, Mały Rynek 4, tel. 012-432-72-50

Stanowisko

kustosz