Regulamin biblioteki
Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJBiblioteka służy przede wszystkim pracownikom i studentom IFWsch UJ. Gromadzi książki z zakresu literatury, teorii literatury, kultury, historii, życia społecznego i politycznego, językoznawstwa, teorii przekładu, dotyczące Rosji, Ukrainy, Białorusi i krajów byłego ZSRR.

 • Biblioteka udostępnia zbiory:
  • na miejscu w czytelni,
  • przez wypożyczenia miejscowe poza obręb Biblioteki,
  • na noc.
 • Prawo do korzystania ze zbiorów posiadają:
  • w czytelni:
   • pracownicy naukowi i doktoranci UJ,
   • studenci UJ,
   • w wyjątkowych wypadkach osoby nie związane z UJ,
  • z wypożyczalni:
   • pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału Filologicznego UJ,
   • studenci IFWsch UJ za okazaniem indeksu z ważnym wpisem na rok akademicki,
   • w wyjątkowych wypadkach pracownicy naukowi innych uczelni,
  • na noc
   • tylko pracownicy i studenci IFWsch UJ.
 • Zbiory podręczne (słowniki, encyklopedie, czasopisma, niektóre opracowania) udostępniane są wyłącznie na miejscu.
 • Czytelnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wypożyczone dzieła. Zabronione jest przekazywanie ich innym osobom.
 • Na koncie czytelnika może znajdować się jednocześnie:
  • pracownicy i doktoranci IFWsch UJ
   • na okres 3 miesiąca – 10 woluminów,
  • pracownicy i doktoranci Wydz. Fil. UJ
   • na okres 1 miesiąca – 5 woluminów,
  • studenci IFWsch UJ
   • podręczniki i skrypty na cały rok akademicki; lektury i literatura krytyczna na okres 1 miesiąca – 5 woluminów.
 • W razie potrzeby pracownicy, doktoranci i studenci IFWsch UJ mogą uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.
 • Naruszenie regulaminu daje podstawę do pozbawienia czytelnika prawa do korzystania z biblioteki na czas określony lub całkowicie.
 • Dla zaliczenia roku studiów studenci winni zwrócić książki do 30. IX i przedstawić indeksy do skasowania pieczątki biblioteki.
 • W uzasadnionych wypadkach Dyrektor IFWsch UJ ma prawo zawiesić czasowo udostępnianie w całej bibliotece.
 • W razie zagubienia lub zniszczenia książki należy odkupić taką samą lub o podobnej wartości wskazaną przez bibliotekarza.