English version

Cracow Indological Studies

numer ISSN: 1732-0917

Redakcja:

Redaktor naczelny: Lidia Sudyka (Instytut Orientalistyki UJ)
Redaktor tematyczny vol. 13 2011 Cezary Galewicz (Instytut Orientalistyki UJ)
Redaktor językowy: Ramon Shindler (Instytut Anglistyki UJ)
Sekretarz: Anna Nitecka (Instytut Orientalistyki UJ)

Członkowie Komitetu Redakcyjnego:

Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Instytut Orientalistyki UJ)
Cezary Galewicz (Instytut Orientalistyki UJ)

Rada Naukowa

Członkowie krajowi:

Marzenna Czerniak-Drożdżowicz (Instytut Orientalistyki UJ)
Cezary Galewicz (Instytut Orientalistyki UJ)
Lidia Sudyka (Instytut Orientalistyki UJ)

Członkowie zagraniczni:

Johannes Bronkhorst (Uniwersytet w Lozannie)
Klaus Karttunen (Uniwersytet w Helsinkach)
Marion Rastelli (Austriacka Akademia Nauk w Wiedniu)

Kontakt:

Zakład Indianistyki Instytutu Orientalistyki UJ
ul.Podwale 7, 31-118 Kraków
cracow_indological_studies@uj.edu.pl
tel. +4812 370 47 60, +4812 370 47 62

Charakterystyka czasopisma:

Czasopismo Cracow Indological Studies (dalej określane jako CIS) jest rocznikiem wydawanym przez Zakład Indianistyki Instytutu Orientalistyki UJ, powołanym w 1995 przez pracowników Zakładu: Marzennę Czerniak-Drożdżowicz, Iwonę Milewską, Lidię Sudykę i Cezarego Galewicza dla publikowania napisanych przede wszystkim w języku angielskim, tematycznie zebranych artykułów z dziedziny indologii. Opiekę merytoryczną nad czasopismem sprawuje Komitet Redakcyjny Cracow Indological Studies (składający się z: redaktora naczelnego, redaktora tematycznego danego tomu, redaktora językowego i członków redakcji) oraz Rada Naukowa CIS. Każdy tom posiada redaktora tematycznego, którego kandydaturę proponuje redaktor naczelny, a Rada Naukowa akceptuje. Redaktor tematyczny proponuje temat, wokół którego zebrane zostaną artykuły i który akceptowany jest przez Radę Naukową oraz otacza opieka merytoryczną powstający tom.

Publikowane artykuły adresowane są do specjalizujących się w różnych dziedzinach badań indologów, religioznawców, historyków, historyków sztuki, historyków literatury, antropologów kultury i osób zainteresowanych kulturą Indii.

Redaktorzy tematyczni i tematy tomów, które ukazały się w ostatnich latach:

2013 History and Society as Depicted in Indian Literature and Art. Part II. Śrāvya. Poetry & Prose. Ed. by Lidia Sudyka and Anna Nitecka
2012 History and Society as Depicted in Indian Literature and Art. Part I. Dṛśya. Visual and Performing Arts. Ed. by Lidia Sudyka
2011 Text  Divisions  and Classification of  Knowledge  in Literary and  Epistemic Cultures of Pre-Modern India. Ed. by Cezary Galewicz.
2010 Love (Bhakti, Kāma, Sneha, Prema, Śṛṅgāra, cIšq…). In the Human Search for Fulfilment. Ed. by Halina Marlewicz
2009 Islam on the Indian Subcontinent. Language, Literature, Culture and History. Ed. by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś
2008 Future of Indology, Ed. Iwona Milewska
2007 Suprabhātam. Expressing and Experiencing Dawn Motifs in Indian Literature and Art. Ed. by Lidia Sudyka
2006 Tantra and Viśiṣṭādvaitavedānta. Ed. by Marzenna Czerniak-Drożdżowicz
2005 Love and Nature in Kāvya Literature. Ed. by Lidia Sudyka

Lista recenzentów:

Piotr Balcerowicz (Uniwersytet Warszawski)
Imre Bangha (University of Oxford)
Yigal Bronner (The Hebrew University of Jerusalem)
Zbigniew Białas (Uniwersytet Śląski)
Giuliano Boccali (Uniwersytet w Mediolanie)
Johannes Bronkhorst (Uniwersytet w Lozannie)
Yigal Bronner (The Hebrew University of Jerusalem)
Heidrun Brückner (University of Würzburg)
Maria Krzysztof Byrski (Uniwersytet Warszawski)
Rajendran Cettiarthodi (Uniwersytet w Calicut)
Sabrina Ciolfi (Uniwersytet w Mediolanie)
Alessandra Consolaro (University of Turin)
Theo Damsteegt (University of Leiden)
Jörg Gengnagel (Uniwersytet w Heidelbergu)
Barbara Grabowska (Uniwersytet Warszawski)
Ute Hüsken (Uniwersytet w Oslo)
Thomas Kintaert (Uniwersytet Wiedeński)
Joanna Jurewicz (Uniwersytet Warszawski)
Klaus Karttunen (Uniwersytet w Helsinkach)
Anna Krasnowolska (Uniwersytet Jagielloński)
Marta Kudelska (Uniwersytet Jagielloński)
Siegfried Lienhard (Uniwersytet w Sztokholmie)
Barbara Lotz (University of Würzburg)
Larry McCrea (Uniwersytet w Chicago)
Marek Mejor (Uniwersytet Warszawski)
Monika Nowakowska (Uniwersytet Warszawski)
Cinzia Pieruccini (Uniwersytet w Mediolanie)
Tiziana Pontillo (Uniwersytet w Cagliari)
Shiva Prakash (Uniwersytet Jawaharlal Nehru, Delhi)
Govindaswamy Rajagopal (University of Delhi)
Marion Rastelli (Austriacka Akademia Nauk w Wiedniu)
Paweł Sajdek (Katolicki Uniwersytet w Lublinie)
Danuta Stasik (Uniwersytet Warszawski)
Aleksandra Szyszko (Uniwersytet Warszawski)
Bożena Śliwczyńska (Uniwersytet Warszawski)
Herman Tieken (Uniwersytet w Lejdzie)
Anna Trynkowska (Uniwersytet Warszawski)
Jaroslav Vacek (Uniwersytet Karola w Pradze)
Eva Wilden (Hamburg University)
Gyula Wojtilla (Uniwersytet w Szeged)
Dominik Wujastyk (Uniwersytet Wiedeński)
Claus Peter Zoller (University of Oslo)

Wymagania redakcyjne, wytyczne dla autorów

1.Informacje dotyczące objętości artykułów, przypisów, itd.(pdf file)
2.Review form (pdf file)

Deklaracja dotycząca wersji pierwotnej:

Wersją pierwotną czasopisma są drukowane egzemplarze Cracow Indological Studies, wydawane w nakładzie 300 egzemplarzy przez Księgarnię Akademicką w Krakowie. Elektroniczna wersja nie różni się w treści od swojego drukowanego odpowiednika; możliwa do kupienia na stronie www.akademicka.pl/cis


VOL. 15, edited by Lidia Sudyka and Anna Nitecka.
HISTORY AND SOCIETY AS DEPICTED IN INDIAN LITERATURE AND ART. PART II. ŚRĀVYA. POETRY & PROSE

VOL. 14, edited by Lidia Sudyka.
HISTORY AND SOCIETY AS DEPICTED IN INDIAN LITERATURE AND ART. PART I.

VOL. 13, edited by Cezary Galewicz.
TEXT DIVISIONS AND CLASSIFICATIONS OF KNOWLEDGE IN LITERARY AND EPISTEMIC CULTURES OF PRE-MODERN INDIA

VOL. 12, edited by Halina Marlewicz.
LOVE (BHAKTI, KĀMA, SNEHA, PREMA, ŚṚŃGĀRA, CISQ...) IN THE HUMAN SEARCH FOR FULFILMENT

VOL. 11, edited by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś.
ISLAM ON THE INDIAN SUBCONTINENT

LANGUAGE, LITERATURE, CULTURE AND HISTORY

VOL. 10, edited by Iwona Milewska.
FUTURE OF INDOLOGY

VOL. 9, edited by Lidia Sudyka.
SUPRABHĀTAM EXPRESSING AND EXPERIENCING DAWN MOTIFS IN INDIAN LITERATURE AND ART

VOL. 8, edited by Marzenna Czerniak-Drożdżowicz.
TANTRA AND VIŚIṢṬĀDVAITAVEDĀNTA

VOL. 7, edited by Lidia Sudyka.
LOVE AND NATURE IN KĀVYA LITERATURE.

PROCEEDINGS

VOL. 6, pod redakcją Renaty Czekalskiej.
LITERATURA INDYJSKA W PRZEKŁADZIE

VOL. 4/5, edited by Renata Czekalska and Halina Marlewicz.
2ND INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDIAN STUDIES

PRECEEDINGS

VOL. 3, edited by Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś and Halina Marlewicz.
TADEUSZ POBOŻNIAK (1910-1991)

SELECTED ARTICLES

VOL. 2, edited by Lidia Sudyka.
KĀVYA

THEORY AND PRACTICE

VOL. 1, edited by Cezary Galewicz.
INTERNATIONAL CONFERENCE ON SANSKRIT AND RELATED STUDIES
September 23-26, 1993
(PROCEEDINGS)