Katedra Arabistyki
stypendia


Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Komisję Europejską w grudniu 2013 r.
zaproszenia do składania wniosków do Programu Erasmus+ na lata 2014 -2020,
pragnę zachęcić całą społeczność akademicką naszej uczelni do zapoznania się
z możliwościami, które ten program oferuje. Erasmus+, nowy program UE na
rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu jest działaniem
ukierunkowanym na podnoszenie umiejętności, zwiększanie szans na
zatrudnienie oraz wspieranie modernizacji systemów kształcenia, szkolenia i
wsparcia dla młodzieży. Budżet programu wynosi 14,7 mld euro. Ponad 4 mln
osób otrzyma wsparcie, aby móc uczyć się, szkolić, pracować lub odbyć
wolontariat w innym kraju. Na liczbę tę składać się będzie 2 mln studentów
szkół wyższych, 650 tys. uczestników szkolenia zawodowego oraz ponad 500
tys. osób biorących udział w wymianie młodzieży i odbywających wolontariat
za granicą. Studenci planujący ukończenie studiów magisterskich za granicą,
na które rzadko dostępne są stypendia lub kredyty krajowe, będą mogli
skorzystać z nowego systemu gwarancji kredytowych, którym zarządzać będzie
Europejski Fundusz Inwestycyjny. Erasmus+ zapewni również środki dla
pracowników szkolnictwa i szkoleniowców, osób pracujących z młodzieżą oraz
na finansowanie partnerstwa między uniwersytetami, szkołami wyższymi,
szkołami, przedsiębiorstwami i organizacjami niekomercyjnymi. 

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w
przewodniku  dostępnym w języku angielskim pod adresem internetowym:
http://ec.europa.eu/erasmus-plus/    Przewodnik zostanie wkrótce
przetłumaczony na język polski. 

Zachęcam też państwa do zapoznania się ze stroną internetową w języku
polskim opracowaną przez krajowego operatora Programu Erasmus+ , Fundację
Rozwoju Systemu Edukacji,   http://erasmusplus.org.pl/

Jest to pierwszy rok funkcjonowania programu Erasmus+  w nowej formule, co
czyni zasadnym zapoznanie się z nowymi możliwościami oferowanymi w
poszczególnych jego akcjach i projektach. Sugeruję aby uczynić to i podjąć
niezbędne starania o uzyskanie funduszy dostępnych ze środków Unii
Europejskich.  Zwracam uwagę, że wiele projektów ma bardzo bliskie terminy
składania wniosków.  Szczegółowy spis działań i terminarz składania wniosków
znajduje się w dokumencie Komisji Europejskiej na stronie internetowej
http://erasmusplus.org.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow/

Pragnę ponadto poinformować, że działanie pod nazwą "Mobilność osób w
dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży" (dawny Erasmus) jest
działaniem scentralizowanym.  Wniosek o finansowanie mobilności studentów i
kadry wzorem lat ubiegłych zostanie przygotowany w podległym mi pionie i
ogłoszony na stronach   http://www.bosz.uj.edu.pl/  
http://www.uj.edu.pl/nauka/wspolpraca-miedzynarodowa     

Prof. dr hab. Andrzej Mania
Prorektor ds. dydaktyki UJ
 

Katedra Arabistyki   |    Instytut Orientalistyki   |   Wydział Filologiczny UJ
ul. Podwale 7, 31-118 Kraków, tel. 12 370 47 62 - sprawy studenckie
                                                        tel. 12 370 47 60 - sprawy pracownicze
studia    |     kadra    |     publikacje    |     stypendia    |     linki    |     ogłoszenia

©  Katedra Arabistyki UJ   |   designed by KmBk