Katedra Arabistyki
     

    Język arabski wykładany był w Uniwersytecie Jagiellońskim już w latach 1818-1826 pod kierunkiem niemieckiego uczonego, Wilhelma Münnicha, jednak wraz z jego odejściem katedra języków orientalnych uległa likwidacji.

      Odrodzenie studiów arabistycznych wiąże się z postacią profesora Tadeusza Kowalskiego, któremu w 1919 powierzono kierowanie pierwszą w niepodległej Polsce katedrą filologii orientalnej, a w 1921 roku Seminarium Filologii Orientalnej. Był to uczony w pełnym tego słowa znaczeniu renesansowy i obejmował zakresem swych badań szeroko pojętą orientalistykę.

       Z dalszą historią arabistyki krakowskiej wiążą się tacy wybitni uczeni, jak profesorowie: Tadeusz Lewicki, Andrzej Czapkiewicz oraz Maria Kowalska, których zainteresowania naukowe dalece wykraczały poza obręb wąsko rozumianej filologii arabskiej, dzięki czemu zakres studiów oraz pracy naukowej obejmował studia afrykanistyczne, etnograficzne, semitologiczne, islamistyczne, historyczne czy geograficzne.

 

      Obecnie staramy się nie zaprzepaścić dorobku tych luminarzy polskiej arabistyki, oferując studentom urozmaiconą ofertę edukacyjną obejmującą współczesny standardowy język arabski i jego dialekty, jak również wykształcenie filologiczne zarówno w zakresie literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa. Wzbogaciliśmy także naszą ofertę o aktualne zagadnienia dotyczące cywilizacji islamu i jej zderzenia z cywilizacją europejską, kulturę, historię, geografię oraz problemy społeczne, nurtujące społeczeństwa arabskie.

       Z uwagi na coraz większe zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi nie tylko filologii, ale również szeroko rozumianych kultur Bliskiego Wschodu, Azji oraz Afryki Północnej; jak również na coraz bogatszą ofertę badawczą oraz dydaktyczną, w marcu 2011 roku Instytut Filologii Orientalnej zmienił nazwę na Instytut Orientalistyki UJ.

 

 

Katedra Arabistyki   |    Instytut Orientalistyki   |   Wydział Filologiczny UJ
ul. Podwale 7, 31-118 Kraków, tel. 12 370 47 62 - sprawy studenckie
                                                        tel. 12 370 47 60 - sprawy pracownicze
studia    |     kadra    |     publikacje    |     stypendia    |     linki    |     ogłoszenia

©  Katedra Arabistyki UJ   |   designed by KmBk