"Wir sind ein Teil von jener Kraft, die deutsche Welt erobern will und es wohl eines Tages schafft"

copyright (c) KNG UJ 2011

Sunday, 21 January 1900 00:00

Konferencja naukowa została zorganizowana we współpracy z Wydziałową Radą Samorządu Studentów Wydziału Filologicznego UJ i studentami Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Po przybyciu do Gdańska i zakwaterowaniu w hotelu „Długie Ogrody“ uczestnicy projektu udali się na zwiedzanie Trójmiasta z wykwalifikowanym przewodnikiem, a następnie spacer śladami autorów, których życie i twórczość nierozerwalnie wiąże się z wolnym miastem Gdańsk (Günter Grass, Paweł Huelle, Stefan Chwin etc.). Dnia 07.12.2009r na Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego odbył się odczyt referatów z udziałem prof. Marion Brandt, mgr Pawła Moskały, członków Studenckiego Koła Naukowego Germanistyki UJ a także 60- osobowej grupy słuchaczy z ramienia gospodarzy konferencji. Tematyka wygłoszonych prac naukowych przedstawiała się następująco: „Zwischen Geschichte und Literatur. Danzig als multikulturelle und multiethnische Stadt“ (Kornelia Bochniak), „Obraz małej ojczyzny w twórczości Pawła Huelle“ (Aleksandra Jachtoma), „Schopenhauer- mizantrop z Gdańska“ (Karolina Kaczmarczyk), „Zderzenie polskiej i niemieckiej kultury w powojennym Gdańsku na podstawie "Hanemana" Stefana Chwina" (Anna-Magdalena Malik), „Danzig auf der Spur von Günter Grass“ (Joanna Kwinta), „Bilder einer Stadt im Spiegel der Dichtung“ (Paulina Bigos).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnia 7 grudnia odbyły się warsztaty tłumaczeniowe przygotowywane przez obydwie strony projektu, które miały na celu ukazanie palety możliwości i daleko idącej dowolności w przekładach tekstów literackich z języka niemieckiego na polski. Studenci Koła Naukowego Germanistyki UJ pod przewodnictwem mgr Pawła Moskały i Renaty Żak przygotowali fragmenty powieści Güntera Grassa „Blaszany Bębenek“, które należało porównać z tłumaczeniem Sławomira Błauta, wskazując mocne i słabe strony polskiego przekładu. Kolejnym zadaniem studentów z Krakowa i Gdańska było samodzielne wykonanie tłumaczenia akapitu ww powieści, z czym obie strony doskonale sobie poradziły. Druga część warsztatów przeprowadzona przez Koło Translatologiczne Germanistyki UG pod patronatem dr Katarzyny Lucas skupiała się na przekładzie poezji, a mianowicie utworów Willibalda Omankowskiego opiewających uroki Gdańska. Tłumaczenia ww wierszy zostały spisane jako ślad po spotkaniu studentów obydwu uczelni. Dnia 9 grudnia o godz. 23:28 uczestnicy projektu z ramienia KN Germanistyki i WRSS Wydziału Filologicznego UJ powrócili do Krakowa.

copyright (c) KNG UJ 2010