Wnioski i deklaracje

WNIOSEK A.: wpis na kolejny rok studiów przed upływem roku akademickiego  
WNIOSEK B.:wpis na kolejny rok studiów na podst. uzyskania 50-59 pkt. przeliczeniowych  
DEKLARACJA C.:uzupełnienie różnicy punktowej przy wpisie na rok na podst. 50-59 pkt.  
WNIOSEK D.:przeniesienie nadwyżki punktów na kolejny rok akademicki  
DEKLARACJA E.:ponowny wpis na rok (powtarzanie roku)  
DEKLARACJA F.:wykorzystanie urlopu  
WNIOSEK G.:obliczenie średniej dla ustalenia ogólnego wyniku studiów wg starych zasad  
DEKLARACJA H.:przedmioty do wyboru  
AnkietaFormularz dla studentów ostatniego roku studiów magisterskich