Wydział Filologiczny UJ

Studia Etymologica Cracoviensia

Condidit et moderatur Marek Stachowski

Opis czasopisma w Wikipedii - http://pl.wikipedia.org/wiki/Studia_Etymologica_Cracoviensia

Więcej detali: http://www2.filg.uj.edu.pl/ifo/kjasis/sec/index.php

On editorial matters please contact the Chief Editor: Prof. Dr. Marek Stachowski, ul. Barska 1/4, PL – 30-307 Kraków; e-mail: stachowski.marek@gmail.com
Books for review and contributions for publication should be sent to the Editor.

Spisy treści

Tom  1 (1996) Tom  2 (1997) Tom  3 (1998) Tom  4 (1999) Tom  5 (2000) Tom  6 (2001)
Tom  7 (2002) Tom  8 (2003) Tom  9 (2004) Tom 10 (2005) Tom 11 (2006) Tom 12 (2007)
Tom 13 (2008) Tom 14 (2009) Tom 15 (2010) Tom 16 (2011)