Cracow Indological Studies

Czasopismo wydawane od 1995 roku przez Zakład Indianistyki Instytutu Orientalistyki UJ.

http://www2.filg.uj.edu.pl/ifo/ind/cis/index.html - pełna informacja o czasopiśmie, wytyczne dla Autorów, spisy treści tomów od 1 do 13 wraz z artykułami wstępnymi,

http://www.akademicka.pl/cis/ - pełna informacja o czasopiśmie, wytyczne dla Autorów, tomy 11 i 12 (wszystkie artykuły) dostępne w wersji elektronicznej.

Adres e-mail: cracow_indological_studies@uj.edu.pl